Foto Academie 2.0

Academie Eerste Lijn 2.0.

A

Academie Eerste Lijn 2.0.

Academie Voor De Eerste Lijn 2.0

De Academie Voor De Eerste Lijn (of ‘Academie’) werkt samen met andere netwerkorganisaties en externe partners uit het werkveld en het middenveld, waaronder instellingen zoals het Vlaams Instituut Voor De Eerste Lijn (VIVEL), het Wit-Gele Kruis Vlaanderen en het Vlaams Patiëntenplatform. Met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zet de Academie zich in voor het waarborgen van hoogwaardige en geïntegreerde zorg en ondersteuning voor alle personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte en hun netwerk.
De Academie speelt hierin een actieve rol door te fungeren als een platform voor opleiding en samenwerking tussen alle betrokkenen in de zorg en het welzijn in de eerste lijn.
De Academie 2.0 zal 4 onderzoekslijnen omvatten:
- OL1 - Onderzoek naar Duurzame Implementatie
- OL2 - Onderzoek naar het Versterken van Geestelijke Gezondheid
- OL3 - Onderzoek naar Toegankelijkheid van de gezondheidszorg d.m.v. innovatieve samenwerkingen
- OL4 - Onderzoek naar Kerncompetenties en Professionele Identiteit.

Meer info

Primary Care Academy 2.0

The Academy for Primary Care (or 'Academy') collaborates with other network organizations and external partners from the field and civil society, including institutions such as the Flemish Institute for Primary Care (VIVEL), the White-Yellow Cross Flanders, and the Flemish Patients' Platform. With the support of the Dr. Daniël De Coninck Fund, managed by the King Baudouin Foundation, the Academy is committed to ensuring high-quality and integrated care and support for all individuals with care and support needs and their network.
The Academy plays an active role in this by serving as a platform for training and collaboration among all stakeholders in primary care and welfare.
The Academy 2.0 will include four research lines:

RL1 - Research on Sustainable Implementation
RL2 - Research on Mental Health in Youth and Adolescents
RL3 - Research on Accessibility of Care
RL4 - Research on Identity and Competencies of the Primary Care Professional

More info

Logo Academie Eerste Lijn Logo Koning Boudewijnstichting

Academie Voor De Eerste Lijn 2.0 is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360° Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Leen Van Landschoot, Didier Reynaert

Projectcoördinator

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoekers

Joris Van Poucke, Annick Vanhove

Looptijd

01/04/2024 - 31/03/2029

Financier

Federale Instellingen

Programma financier

Stichtingen, fondsen e.d. met wetenschappelijk oogmerk

Partners

Arteveldehogeschool

Hogeschool Vives

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

Katholieke Universiteit te Leuven

Odisee vzw

Thomas More

UC Leuven Limburg

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel