BREVAL foto website

BREVAL.

B

BREVAL.

Geïntegreerde beheersing van bladluizen (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae) en koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) in koolgewassen

De laatste jaren zien we een ernstige toename in de problematiek en plaagdruk van bladluizen en koolwittevlieg in de koolteeltgebieden, onder meer door de toenemende droogte. Bovendien verdwijnen binnenkort enkele belangrijke gewasbeschermingsmiddelen van de markt. In dit project wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM) ontwikkeld voor bladluizen en koolwittevliegen in koolteelten in open lucht.

In het project BREVAL onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor het wegvallen van middelen die een sleutelrol spelen in de huidige beheersing van bladluis en koolwittevlieg. Zo anticiperen we op toekomstige problemen om kooltelers de komende jaren teelt- en afzetzekerheid voor zowel verse markt als industrie te blijven bieden.


Integrated control of aphids (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae) and cabbage whitefly (Aleyrodes proletella) in cabbage crops

In recent years, there has been a serious increase in aphids and cabbage whitefly in cabbage growing areas, partly due to increasing drought. Moreover, some important crop protection products will soon disappear from the market. In this project an integrated control strategy (IPM) is developed for aphids and cabbage whitefly in outdoor cabbage crops.

In the BREVAL project, we explore alternatives to agents that play a key role in the current control of aphids and cabbage whitefly. In this way, we anticipate future problems and provide cabbage growers with cultivation and marketing security for both fresh markets and industry in the years to come.

BREVAL logo website

BREVAL is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Annelies De Roissart

Projectcoördinator

Proefstation voor Groenteteelt

Onderzoekers

Jasper Gosseye, Bram Vanthournout

Looptijd

01/12/2023 - 30/11/2027

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

IWT /VLAIO - Landbouwtrajecten

Partners

Inagro

Proefstation voor Groenteteelt

PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VOOR DE GROENTETEELT OOST- VLAANDEREN