HempFarmers foto website

HempFarmers.

H

HempFarmers.

HempFarmers

De textielsector in Vlaanderen vraagt naar lokaal geteelde, lange hennepvezels. Ook landbouwers zijn geïnteresseerd en willen hun teeltrotatie verruimen met hennep. Tot enkele jaren geleden was de teelt van hennep voor de extractie van lange vezels voor textiel niet mogelijk, maar de laatste jaren waren er succesvolle ontwikkelingen in oogsttechnologie zodat dit wel mogelijk wordt. Dit verandert de situatie in Vlaanderen.
Binnen deze operationele groep werken we de resterende vraagtekens en kennishiaten bij telers en verwerkers weg en stemmen we de belangen van de verschillende stakeholders op elkaar af. Dit gebeurt door actief overleg met de verschillende betrokkenen waarbij ervaringen worden uitgewisseld, waarbij successen en tegenslagen worden gedeeld.
Concreet willen we dat er op grotere schaal hennep geteeld wordt in Vlaanderen. Dit realiseren we door landbouwers te ondersteunen met advies tijdens de teelt, oogst en roting om zo een optimale opbrengst te realiseren (1), door oogst, keren en persen te coördineren (2) en door hen te linken aan verwerkers voor de afzet van hun stro (3). Aangezien het economisch aspect (4) een doorslaggevende factor is voor de ingang van een teelt wordt dit ook in kaart gebracht binnen deze operationele groep.


HempFarmers

The textile sector in Flanders is asking for locally grown, long hemp fibres. Farmers are also interested and want to broaden their crop rotation with hemp. Until a few years ago, growing hemp for the extraction of long fibres for textiles was not possible, but successful developments in harvesting technology is has started to make this possible in recent years. This is changing the situation in Flanders.
Within this operational group, we are working to eliminate the remaining question marks and knowledge gaps among growers and processors and align the interests of the various stakeholders. This is done through active consultation with the various stakeholders where experiences are exchanged, where successes and setbacks are shared.
Specifically, we want hemp to be grown on a larger scale in Flanders. We achieve this by supporting farmers with advice during cultivation, harvesting and roting in order to achieve an optimal yield (1), by coordinating harvesting, turning and pressing (2) and by linking them to processors for the sale of their straw (3). As the economic aspect (4) is a decisive factor for the entrance of a crop, this is also mapped within this operational group.

HempFarmers logo

HempFarmers is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Veronique Troch, Katrien Vandepitte

Projectcoördinator

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Looptijd

01/01/2023 - 31/12/2024

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Partners

Inagro

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant