Foto Home

Voedselschakel(t).

V

Voedselschakel(t).

Ondersteunen van voedselhulpinitiatieven als schakels in de sociale inclusie van personen in een precaire situatie

HOGENT stelt samen met FdSS (FÉDÉRATION des SERVICES SOCIAUX) beleidslijnen en actiepunten voor ter verbetering van de sector van de voedselhulp.


Support food aid initiatives as links in the social inclusion of persons in precarious situations

HOGENT, together with FdSS (FÉDÉRATION des SERVICES SOCIAUX), proposes policies and action points to improve the food aid sector.

Ondersteunen van voedselhulpinitiatieven als schakels in de sociale inclusie van personen in een precaire situatie is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Didier Reynaert

Looptijd

26/10/2021 - 28/02/2022

Financier

Federale Instellingen

Programma financier

Koning Boudewijnstichting (KBS)