PeaPact foto website

PeaPact.

P

PeaPact.

Ontwikkeling van een lokale (eiwit)keten voor gele erwt

Vlaanderen heeft de ambitie om een hotspot te worden op vlak van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen. Er zijn echter nog enkele uitdagingen die de doorbraak van lokale eiwitketens in Vlaanderen vertragen. Dit project focust zich op de teelt en verwerking van de gele erwt.
De doelstelling van het PeaPact-project is om duurzame en lokale eiwitketens (zowel biologisch als gangbaar) te ontwikkelen voor Vlaamse gele erwt op basis van een ketenbreed partnerschap. Er wordt onderzocht wat de succesfactoren zijn voor een duurzame keten voor lokale gele erwt, en de betrokken ketenactoren worden met elkaar gekoppeld:
• Landbouwers telen succesvol gele erwt als beloftevol eiwitgewas in hun teeltrotatie en ontvangen hiervoor een eerlijke prijs. Het areaal aan gele erwt voor humane consumptie wordt uitgebreid.
• Verwerkers hebben toegang tot kwalitatieve lokale gele erwt en spelen in op de wensen van de consument.
• Consumenten hebben toegang tot een meer divers aanbod aan gezonde en duurzame plantaardige voeding.
• Overheden ontvangen advies inzake haalbare en ambitieuze beleidsmaatregelen gelinkt aan de eiwitshift.


Development of a local (protein) chain for yellow pea

Flanders aspires to become a hotspot for knowledge, production and processing of new protein sources. Yet some challenges delay the breakthrough of local protein chains in Flanders. This project focuses on the cultivation and processing of the yellow pea.
The objective of the PeaPact-project is to develop sustainable and local protein chains (both organic and conventional) for Flemish yellow pea based on a chain-wide partnerships. Success factors for a sustainable chain for local yellow peas are investigated, and the actors involved are connected to each other.
• Farmers successfully cultivate yellow peas as a promising protein crop in their crop rotation and receive a fair price for it. The acreage of yellow peas for human consumption is expanded.
• Processors have access to qualitative local yellow peas and can respond to consumer demands.
• Consumers have access to more diverse, healthy and sustainable plant-based food.
• Governments receive advice on feasible yet ambitious policy measures linked to the protein shift.

PeaPact logo website

PeaPact is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature.

Projectcoördinator HOGENT

Melissa Camerlinck, Evelien Van Bavegem

Onderzoekers

Valérie Claeys

Looptijd

01/06/2022 - 31/05/2024

Financier

Vlaamse regering - departementen (ministrieel initiatief)

Programma financier

Financiering nog te bepalen

Partners

Agrosoft

BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN

COSUCRA - GROUPE WARCOING

DE HOBBIT

DELIFRESH

Inagro

Karel Dewaele

LA VIE EST BELLE