Foto Home

ALCOLAW.

A

ALCOLAW.

De wet van 2009 betreffende het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: van stand van zaken tot evaluatie

In 2015 evalueerden HOGENT, UGent en ULiège de verscherpte alcoholwetgeving van 2009. In 2009 werd de toegang tot sterke drank voor alle minderjarigen (tot 18 jaar) en de toegang tot alle alcohol voor -16 jarigen verboden. Het gaat om een verbod voor jongeren om in het bezit te zijn van alcohol, en een verbod voor verkopers, bars en restaurants om jongeren alcohol aan te bieden. Belspo, het federaal wetenschapsbeleid, financierde dit onderzoek.
De studie werd afgerond in 2017 en concludeerde in een samenvattend rapport en 24 beleidsaanbevelingen.


The law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment

In 2015, HOGENT, UGent and ULiège evaluated the tightened alcohol laws of 2009. In 2009, access to liquor was banned for all minors (up to age 18) and access to all alcohol for -16-year-olds. These include a ban on young people being in possession of alcohol, and a ban on vendors, bars and restaurants offering alcohol to young people. Belspo, the federal science policy, funded this study.
The study was completed in 2017 and concluded in a summary report and 24 policy recommendations.

ALCOLAW is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Tina Van Havere, Peer van der Kreeft

Onderzoekers

Annemie Coone, Nicky Dirkx

Looptijd

01/05/2015 - 31/05/2017

Financier

BELSPO

Programma financier

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota Drugs (DR)

Partners

Université de Liège

Universiteit Gent