Foto 4J-principe van vruchtwisseling bij maïs - Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

4J-principe.

V

4J-principe.

4J-principe van vruchtwisseling bij maïs - Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst

Maïs is samen met gras het basisbestanddeel van het rantsoen voor het rundvee. Daarom telen de meeste rundveebedrijven, en in het bijzonder de gespecialiseerde melkveebedrijven, op het grootste deel van het bouwland maïs, vaak meerdere jaren na elkaar. De laatste jaren komen de problemen van deze monocultuur echter meer en meer naar boven door de lagere bemestingsnormen en de extreme weersomstandigheden. Door deze veranderde omstandigheden wordt de bodemkwaliteit een speerpunt om de maïsteelt robuuster te maken en de opbrengst en kwaliteit te garanderen. Ook MAP6 besteedt aandacht aan de bodemkwaliteit.

Op basis van de resultaten uit het demonstratieproject “Richtsnoeren voor een betere bodemvruchtbaarheid door het doorbreken van de monocultuur maïs" (oproep 2015) wil dit nieuwe project verder werken aan de optimalisatie van de teeltrotaties op rundveebedrijven. Het project wil dit realiseren door de landbouwers te blijven informeren over de voordelen van vruchtwisseling, over mogelijke bijkomende teeltmaatregelen om de eventuele nadelen van bepaalde rotaties op te vangen, over hoe om te gaan met de bepalingen in MAP6 en hoe het 4J-principe toe te passen, enz.

Naast geleide bezoeken aan demovelden, presentaties en artikels willen de projectuitvoerders via interactieve workshops ook sterk inzetten op het ‘leren van elkaar’. De applicatie Cslim© wordt verder uitgebreid zodat de landbouwers niet alleen een beeld krijgen van de evolutie van organische stof, maar ook van wat de impact is op het vlak van nitraatresidu, andere teeltmaatregelen enz. Via interactieve workshops gaan landbouwers aan de slag met Cslim©.

4J-principe van vruchtwisseling bij maïs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Projectcoördinator (extern)

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)

Looptijd

01/03/2020 - 28/02/2022

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) oproep 2019

Externe organisaties

Bodemkundige Dienst België
Hooibeekhoeve, Antwerpen