Foto Actie-onderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg

Verbetering samenwerking professionele zorg en mantelzorg.

V

Verbetering samenwerking professionele zorg en mantelzorg.

Actie-onderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg

  • Beschrijven van ervaringen en verwachtingen rond de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals, vanuit het perspectief van de betrokken (mantelzorger(s), professionals en hulpbehoevenden.
  • Verduidelijken van de verwachtingen die hieromtrent leven bij de betrokken actoren;
  • Bepalen van actiepunten die de samenwerking tussen de betrokken actoren in het hulpverleningsnetwerk kunnen faciliteren.
  • Komen tot de ontwikkeling en uittesten van een instrument die de samenwerking kan optimaliseren en ondersteunen.

Actie-onderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen de professionele zorg en mantelzorg is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoƶrdinator

Benedicte De Koker

Projectcoƶrdinator (extern)

Nico De Witte (VUB)

Projectmedewerkers

Ida Walgraef

Looptijd

1/01/2017 - 30/06/2018

Financier

Vlaamse Overheid

Programma financier

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Externe organisaties

VUB, Psychologie & Educatiewetenschappen, Vakgroep Educatiewetenschappen Hogeschool Gent