Altevas-Brug

Experimenten uitgevoerd in het Altevasproject worden gefinaliseerd. Een extra microalg wordt getest op inzetbaarheid en efficiëntie. De biochemische samenstelling van de bekomen biomassa wordt in kaart gebracht daar dit zeer belangrijk is voor het bepalen van het valorisatiepotentieel. Tenslotte worden preliminaire testen rond de biomassa als biostimulant uitgevoerd. 

             
                           
                                         
                                                        

ALTEVAS-brug is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Christine Van der heyden

Projectmedewerkers

Bjorge Decostere

Looptijd

01/04/2021 - 26/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO structureel