Foto Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

A

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity

Doelstelling Het ADEPS-project heeft de ambitie om lichaamsvet te schatten op basis van een aantal eenvoudig te meten antropometrische lichaamsmaten om vergeleken met de body mass index (BMI) een accuratere schatting van lichaamsvet te maken. Het onderzoek maakt gebruik van lichaamsvolumebepalingen die toelaten om het lichaam op te delen volgens het twee-componenten model in vet- en vetvrije massa.
Methode
In een eerste fase werd gewerkt met een dataset van bestaande 3D bodyscans van proefpersonen. Op basis van antropometrische maten uit deze bodyscans werden via een design of experiments (DOE) aanpak twee kalibratiesets en een validatieset geselecteerd. Er werd een methode ontwikkeld om lichaamsvolumes te berekenen van de geselecteerde bodyscans en een protocol werd opgesteld om scanruis ter hoogte van het hoofd, handen en voeten te elimineren. De tweede fase betreft een meetcampagne waarbij volwassen proefpersonen gemeten werden met een 3D bodyscanner en een luchtverplaatsing plethysmograaf (BodPod®, gouden standaard voor volumemetingen). Bijkomend werd een elektrische weerstandsmeting uitgevoerd om de hydratatietoestand te bepalen en werden enkele antropometrische maten manueel gemeten.
Resultaten
In totaal namen 248 proefpersonen (132 vrouwen) deel aan het veldwerk waarvan 245 (129 vrouwen) beschikbaar waren voor analyse. Er werden per geslacht twee regressiemodellen gebouwd met lichaamsvetpercentage (LV%) en lichaamsvet (kg) verkregen uit de gouden standaard als afhankelijke variabelen. De selectie van de finale modellen gebeurde via een iteratief proces waarbij parameters van modelkwaliteit en resultaten van meetsysteemanalyses het selectieproces ondersteunden. Voor LV% bedraagt de verklaarde variantie (R2) en schattingsfout (RMSE) bij vrouwen en mannen respectievelijk 77% (RMSE 4,34%) en 78% (RMSE 4,94%). Ter vergelijking, de verklaarde variantie van de klassieke BMI voor LV% bedraagt slechts 65% (RMSE 5,3%) bij vrouwen en 58% (RMSE 6,4%) bij mannen. Voor lichaamsvet (kg) zijn de R2 waarden bij vrouwen en mannen respectievelijk 93% (RMSE 2,84 kg) en 88% (RMSE 3,87 kg). Het ADEPS-project werd bekend gemaakt via verschillende disseminatieactiviteiten waaronder de oprichting van een projectwebsite (www.adeps.net), het ontwerp van een icoon cf. mediacampagne HoGent, webadvertentie, vulgariserende artikels met brede internationale verspreiding, een wetenschappelijk artikel en deelname aan en presentaties op internationale congressen. Het valorisatiepotentieel wordt verder onderzocht onder begeleiding van TechTransfer en in samenwerking met de business developer van een IOF-valorisatieconsortium.

Anthropometric baseD Estimation of adiPoSity is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+

Projectcoördinator

Willem De Keyzer

Copromotoren

Alexandra De Raeve, Peter Van Ransbeeck, Frank Deruyck

Projectmedewerkers

Simona Vasile, Stefaan De Henauw (UGent)

Looptijd

1/10/2014 - 1/10/2016

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
VBVD - Vlaamse beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten, Brussel
IARC - International Agency for Research on Cancer, Lyon, France