Foto Home

POSKIDS.

P

POSKIDS.

Assessing the quality of life of children and adolescents with intellectual disabilities: convergent validity between the KidsLife and the POS-CA

Deze studie heeft als doel bewijs te verkrijgen voor convergente validiteit tussen twee instrumenten die de kwaliteit van leven bij kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking beoordelen: de Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA) (Claes et al., 2015) en de Nederlandse versie van de KidsLife Scale (Gómez et al., 2016).

Beide instrumenten zullen gelijktijdig gebruikt worden in een steekproef van (a) Vlaamse kinderen en adolescenten tussen 6 en 18 jaar met (b) een verstandelijke beperking of een verstandelijke beperking en geassocieerde aandoeningen (specifiek autismespectrumstoornis Down Syndroom of Cerebrale Parese) en (c) die onderwijs volgen of ondersteuning krijgen van onderwijs- of sociale diensten in Vlaanderen. Door de beperkte steekproefgrootte werden enkel voorlopige analyses uitgevoerd. Toekomstig onderzoek zou moeten investeren in het rekruteren van een grotere steekproef om een gedetailleerde analyse van de convergente validiteit uit te voeren.


Assessing the quality of life of children and adolescents with intellectual disabilities: convergent validity between the KidsLife and the POS-CA

This study aims to obtain evidence of convergent validity between two instruments assessing quality of life in children and adolescents with intellectual disabilities: the Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents (POS-CA) (Claes et al., 2015) and the Dutch version of the KidsLife Scale (Gómez et al., 2016).

Both instruments will be used concurrently in a sample of (a) Flemish children and adolescents between 6 and 18 years of age, with (b) intellectual disability or intellectual disability and associated conditions (specifically autism spectrum disorder, Down Syndrome or Cerebral Palsy), and (c) who are attending or receive support from educational or social services in Flanders. Because of a limited sample size, only preliminary analyses were conducted. Future research should invest in recruiting a larger sample in order to conduct detailed convergent validity analysis.

POSKIDS is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Chris Swerts

Looptijd

01/09/2017 - 30/08/2019

Financier

Reguliere werkingsmiddelen

Partners

Universiteit Gent

University of Ovieda