Foto Beestig leven

Beestig leven.

B

Beestig leven.

Beestig leven

HOGENT en het Plattelandscentrum ontwikkelen samen educatieve pakketten voor kinderen tussen 8 en 12 jaar rond omgevingsimpact en dierenwelzijn op een veeteeltbedrijf.

Er wordt regelmatig negatieve info over dierlijke productie verspreid die niet altijd onderbouwd is en waar vanuit de sector vandaag weinig tegengewicht gegeven wordt. Deze negatieve stroom zorgt voor een vervreemding van en negatieve perceptie van dierlijke productie in de maatschappij. Dit project wil de uitdagingen en inspanningen van de hedendaagse veeteelt op een evenwichtige manier belichten, en onder de aandacht brengen.

Het letterlijk of figuurlijk ontsluiten van landbouwbedrijven door deel te nemen aan landbouweducatie vergroot het vertrouwen tussen landbouwer en buurtbewoner en de sociale cohesie in plattelandsgemeenschappen, verbetert het imago van de dierlijke sector, en maakt duurzame landbouwinitiatieven toegankelijker. Concreet ontwikkelt dit project in een co-creatief proces met 5 stappen, minstens 5 aantrekkelijke, activerende educatieve pakketten die onmiddellijk ingezet kunnen worden op een landbouwbedrijf of in de klas. In een voorbereidend studentenproject werd bijvoorbeeld volgend filmpje ontwikkeld: het leven van een melkkoe. 

Beestig leven is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Bonnie Valgaeren

Copromotoren

Luc Feussels, het Plattelandscentrum

Projectmedewerkers

Désiree Maryns, 360° Zorg en Welzijn en Esther Vandenbroeck, het Plattelandscentrum

Looptijd

01/01/2022 - 30/06/2024

Financier

EU en Provincie Oost-Vlaanderen

Programma financier

Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland (OKW)

Externe organisaties

De volle maan
Ijshoeve De Boey
Hoeve 't Alkeveld
Slagerij Blockeel
Schapenhouderij Michiels
vzw De Grazer
Geitenboerderij de Klaverlochting