Foto Bewindvoering in de praktijk

Bewindvoering in de praktijk.

B

Bewindvoering in de praktijk.

Bewindvoering in de praktijk

Bepaalde individuen in onze samenleving zijn niet (meer) in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en hebben dus hulp nodig.  Het bewind is bedoeld voor iedereen die om de één of andere reden, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat is om alleen beslissingen te nemen aangaande zijn persoon, dan wel aangaande zijn goederen (bijvoorbeeld psychisch zieken, demente bejaarden, mensen met een mentale handicap, comateuze patiënten, ...).

De wetgever voorziet sinds 2013 één nieuw beschermingsstatuut, in vervanging van de voorheen bestaande statuten. Daarmee heeft de wetgever onder meer de bedoeling om in eerste instantie mensen uit de onmiddellijke omgeving van de beschermde persoon aan te stellen om de beschermde persoon bij te staan, dan wel te vertegenwoordigen voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen.

Het project concentreert zich op drie clusters van onderzoeksvragen:

  1. De nieuwe wet inzake bewindvoering

Hoe zit het nieuwe beschermingsstatuut juridisch in elkaar op vandaag? 

Hoe wordt de overgang geregeld van de oude statuten naar het nieuwe eenheidsstatuut ?

  1. Evaluatie van de nieuwe wet in de praktijk

Hoe is de implementatie van de nieuwe wet in de praktijk gebeurd?

Hoe zijn de magistraten en griffies hierbij te werk gegaan?

Wie wordt in de praktijk aangesteld als bewindvoerder?

Hoe ervaren de betrokkenen, familieleden en zorgverstrekkers de toepassing van de nieuwe wet?

Heeft de nieuwe wet haar doel bereikt en mocht dit niet (volledig) het geval zijn: welke zijn de precieze hindernissen en knelpunten?

  1. Welke pistes zijn er om de vastgestelde knelpunten weg te werken?

Bewindvoering in de praktijk is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoƶrdinator

Nathalie Vandenbussche

Looptijd

14/02/2018 - 13/02/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen