Foto Biodivers zorggroen: (Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp, aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

Biodivers zorggroen.

B

Biodivers zorggroen.

Biodivers zorggroen: (Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp, aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

De voorbije twintig jaar werd in de wetenschappelijke literatuur overweldigend bewijs geleverd dat groen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen kunnen waarnemen en contact met groen reduceert stress, verhoogt de aandacht, verhoogt de pijndrempel en blijkt genezing te versnellen. In Vlaanderen maken gezondheidsinstellingen nauwelijks of niet expliciet gebruik van deze kennis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een goed uitgedachte groene omgeving rond zorgcentra biedt echter kansen om en de zorg te verbeteren, en de interactie tussen zorgbehoevenden en de maatschappij aan te moedigen. De restoratieve capaciteit van groen blijkt daarbij gerelateerd te zijn aan de biodiversiteit van het groen. In ons intensief gebruikte Vlaanderen staat de biodiversiteit echter sterk onder druk. Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen om op landschapsschaal de biodiversiteit op te krikken en stapstenen te creeren voor migratie van soorten, o.a. naar aanleiding van klimaatverandering. Nature-based solutions zoals biodiverse restoratieve zorgtuinen kunnen in sterk verstedelijkte regio's als Vlaanderen helpen om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken, en zo een win-win betekenen voor zowel de zorgsector als de natuursector.

Om te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk is echter kennis en een multidisciplinaire benadering nodig. Via bevragingen en het creëren van pop-up tuinelementen willen we, samen met studenten en partners (i) in kaart brengen wat momenteel aanwezig is aan biodivers groen rond zorgcentra, (ii) nagaan wat het therapeutisch effect kan zijn van biodivers groen en (iii) groenconcepten voor biodiverse restoratieve zorgtuinen technisch en therapeutisch ontwerpen.

Meer informatie over het PWO-project 


Biodivers Zorggroen – (Multi)functional green environments for the healthcare sector: design, construction and management of biodiverse and restorative healthcare gardens.
 

Scientific research demonstrates that a green environment reduces stress, enhances pain tresholds and accelerates recovery. However, Flemish healthcare centres rarely use this knowledge. HOGENT examines how well-designed green spaces around healthcare centres can improve both healthcare and the interaction between society and people depending on healthcare.     

A more biodiverse green environment has a greater healing power. Moreover, in strongly urbanized regions like Flanders, biodiverse gardens can increase biodiversity on landscape scale and form stepping stones for species migration. In this respect, biodiverse healthcare gardens imply a win-win for both the healthcare and nature sector. 

There are currently no practical guidelines for biodiverse healthcare gardens. HOGENT looks at healthcare gardens from a multidisciplinary perspective and creates pop-up garden elements in demo-gardens to evaluate the effects of biodiverse greenery in the field. Together with students and partners, HOGENT:

  1. Maps the greenery around healthcare centres
  2. Examines the therapeutic effect of biodiverse greenery
  3. Designs green concepts for biodiverse healthcare gardens, and produces technical and therapeutical data sheets. 

Biodivers Zorggroen is a multidisciplinary cooperation between researchers from HOGENT (Catherine De Vos, Stefaan De Smet, Lieve Hoeyberghs, Joke De Wilde en Herlinde Dael, Stefanie Delarue) and the Forest and Nature Lab of Ghent University (Jan Mertens). 


 

Biodivers zorggroen is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature, 360°Zorg en Welzijn, EQUALITY ResearchCollective en Futures through Design.

Projectcoördinator

An De Schrijver

Copromotoren

Stefaan De Smet, Catherine De Vos, Lieve Hoeyberghs, Stefanie Delarue, Tim Wyckstandt, Lieven Dhollander, Jan Mertens (UGent)

Projectmedewerkers

Herlinde Dael, Joke De Wilde, Jeroen Heyvaert

Looptijd

24/09/2018 - 31/01/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)
Willaert Boomkwekerij
Agentschap voor Natuur en Bos
vzw Eindelijk, projecten NAH
UZ Gent
Woonzorgcentrum Het Heiveld
BOS+ Vlaanderen vzw
Velt vzw
Natuurpunt (CVN)
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Omgeving ForNaLab
OCMW Gent