Foto Biodivers zorggroen: (Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp, aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

Biodivers zorggroen.

B

Biodivers zorggroen.

Biodivers zorggroen: (Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp, aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen

De voorbije twintig jaar werd in de wetenschappelijke literatuur overweldigend bewijs geleverd dat groen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen kunnen waarnemen en contact met groen reduceert stress, verhoogt de aandacht, verhoogt de pijndrempel en blijkt genezing te versnellen. In Vlaanderen maken gezondheidsinstellingen nauwelijks of niet expliciet gebruik van deze kennis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een goed uitgedachte groene omgeving rond zorgcentra biedt echter kansen om en de zorg te verbeteren, en de interactie tussen zorgbehoevenden en de maatschappij aan te moedigen. De restoratieve capaciteit van groen blijkt daarbij gerelateerd te zijn aan de biodiversiteit van het groen. In ons intensief gebruikte Vlaanderen staat de biodiversiteit echter sterk onder druk. Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen om op landschapsschaal de biodiversiteit op te krikken en stapstenen te creeren voor migratie van soorten, o.a. naar aanleiding van klimaatverandering. Nature-based solutions zoals biodiverse restoratieve zorgtuinen kunnen in sterk verstedelijkte regio's als Vlaanderen helpen om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken, en zo een win-win betekenen voor zowel de zorgsector als de natuursector.

Om te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk is echter kennis en een multidisciplinaire benadering nodig. Via bevragingen en het creëren van pop-up tuinelementen willen we, samen met studenten en partners (i) in kaart brengen wat momenteel aanwezig is aan biodivers groen rond zorgcentra, (ii) nagaan wat het therapeutisch effect kan zijn van biodivers groen en (iii) groenconcepten voor biodiverse restoratieve zorgtuinen technisch en therapeutisch ontwerpen.

Meer informatie over het PWO-project

Biodivers zorggroen is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature, 360°Zorg en Welzijn, EQUALITY ResearchCollective en Futures through Design.

Projectcoördinator

An De Schrijver

Copromotoren

Stefaan De Smet, Catherine De Vos, Lieve Hoeyberghs, Stefanie Delarue, Tim Wyckstandt, Lieven Dhollander, Jan Mertens (UGent)

Projectmedewerkers

Herlinde Dael, Joke De Wilde, Jeroen Heyvaert

Looptijd

24/09/2018 - 31/01/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Destelbergen
Willaert Boomkwekerij, Roeselare
Agentschap voor Natuur en Bos, Brussel
vzw Eindelijk, projecten NAH, Buggenhout
UZ Gent
Woonzorgcentrum Het Heiveld, Gent
BOS+ Vlaanderen vzw, Gontrode
Velt vzw, Berchem
Natuurpunt (CVN), Mechelen
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Omgeving ForNaLab
OCMW Gent