Foto Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een bepaald deelgebied.

 

Dit project houdt het onderzoek naar, en ontwikkeling van, een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel in dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een bepaald deelgebied.

Het model maakt gebruik van de in Vlaanderen best beschikbare GIS- en vastgoeddata. Het is economisch: het geeft een prijsvork als aanzet tot de bepaling van de marktwaarde (puntschatting) van vastgoed uitgedrukt in een economische eenheid. Het model is ruimtelijk: het schat uitgaande van ruimtelijke variabelen de waarde van vastgoed op een voor beleidsdoelen relevant schaalniveau en resolutie. En, het model werkt gebiedsdekkend. De resultaten die uit het model voortvloeien, worden gepresenteerd op (een) GIS-kaart(en) en in tabelvorm. Parallel aan de ontwikkeling van het model wordt een vastgoed-database opgezet met prijzen en bijbehorende kenmerken van gronden en panden. De database is ook voor andere doeleinden inzetbaar.

De ontwikkeling is evolutief: prototypes met groeiende functionaliteit komen tot stand als resultaat van opeenvolgende ontwikkelcycli. Zij worden grondig getest op hun wetenschappelijke waarde (validatie) en praktische inzetbaarheid (valorisatie). In een eerste cyclus wordt met de middelen voorhanden in het onderzoekscentrum voor de periode 2020-2022 een eerste werkend prototype ontwikkeld met focus op de woningmarkt. Deze eerste cyclus verloopt volgens twee sporen. In het eerste spoor leiden technieken uit de beschrijvende statistiek en artificiële intelligentie tot een selectie van de meest relevante waardebepalende variabelen. Het opzetten van een uniforme dataset volgens een objectieve vastgoedtaxonomie is hiervan elementair onderdeel. In het tweede spoor wordt uitgaande van GIS-data en -technieken een ruimtelijk model gebouwd dat gaandeweg wordt opgewaardeerd met kennis opgedaan in het eerste spoor om te resulteren in het beoogde ruimtelijk-economische vastgoedmodel, toepasbaar voor diverse ruimtelijk-economische toepassingen.

Het model en database lenen een bestaande nood in Vlaanderen, erkend door zowel overheidsinstanties als private partijen. Vanuit volledige marktacceptatie (door een grote groep van betrokken stakeholders) en objectiviteit (wetenschappelijk gevalideerd en onafhankelijke positie van het onderzoekscentrum) creëren we een center of excellence.

Bouw van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit.

 

Projectcoƶrdinator

Mieke Paelinck

Projectmedewerkers

Pepijn Viaene

Looptijd

1/10/2020 - 28/02/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra