Foto Brake-Out: De impact van een innovatief leerprogramma op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking.

Brake-Out

B

Brake-Out

Brake-Out: De impact van een innovatief leerprogramma op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking.

Het betreft een longitudinaal onderzoek van 4 jaar waarbij participanten op 3 verschillende tijdstippen geïnterviewd worden met behulp van de 'Persoonlijke Uitkomst-Schaal' (POS). Het doel van het onderzoek is tweeledig: verder optimalisering van het leerprogramma en in kaart brengen van de impact van de opleiding op het leven van de participanten.

In Vlaanderen kunnen jongvolwassenen met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking na hun middelbare school moeilijk of zelfs niet doorstromen naar school of werk. In vergelijking tot de algemene bevolkingsgroep, hebben deze jongeren geen onderwijsaanbod of perspectief op een job. Na het afwerken van hun middelbaar blijven zij meestal nog heel lang thuis wonen waar ze vele eenzame uren doorbrengen met niks om handen. Deze jongeren hebben vaak geen idee wat werk voor hen kan betekenen en weten niet hoe ze werk moeten zoeken. Het leerprogramma Brake-out probeert deze cyclus te doorbreken door hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten, hen te helpen doelen te stellen, hun netwerk uit te breiden en actieve betekenisvolle rollen in de samenleving op zich te nemen.

Via een longitudinaal onderzoek willen we de impact van een 3jaar durend leerprogramma ‘Brake-out’ op het leven van de participanten in kaart brengen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de POS. Dit instrument meet de kwaliteit van leven op acht levensdomeinen en laat toe om zowel kwalitatieve als kwantitatieve data te verzamelen. De participanten werden tot op heden bevraagd bij de start van de opleiding (September-oktober 2018) en ongeveer 1,5 jaar later (januari-februari 2020). De eerste groep studenten zal afstuderen in juni 2021. In het voorjaar van 2022 voorzien we een laatste meting.

Foto: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.

Brake-Out is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective

Projectcoördinator

Remco Mostert

Copromotoren

Ilse Goethals

Projectcoördinator (extern)

Tim Maenhout (KONEKT)

Projectmedewerkers

Evelien Neirynck (KONEKT)

Looptijd

1/09/2018 - 30/06/2022

Financier

Privé en middelen onderzoekscentrum