Foto Bread2B - Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij

Bread2B

B

Bread2B

Bread2B - Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij.

Jaarlijks gaat 1/3 van het voedsel verloren. Zo wordt brood vaak verspild. Bakkerijen en retailers zullen steeds broodverlies hebben ondanks preventiemaatregelen. Nu worden broodresten voor een kleine som verkocht aan de veevoedersector/vergisting. Dit is een typevoorbeeld van downcycling. Het omzetten van broodverlies in hoogwaardige producten voor humane consumptie is mogelijk, maar kent een aantal bottlenecks (traceerbaarheid, etikettering, allergenen, economische haalbaarheid, voedselveiligheid, logistiek en duurzaamheid).

De hoofddoelstelling van dit project is om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren a.d.h.v. een duurzaam valorisatietraject in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten.

Binnen dit project wordt broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten in kaart gebracht. Bestaande initiatieven, literatuur en wetgeving worden geïnventariseerd. Via casestudies wordt nagegaan hoe bedrijven broodverlies voedselveilig kunnen verzamelen, triëren en opslaan. In het bakkerij- en brouwerijlaboratorium wordt onderzocht welke bewerkingen op “verloren” brood zinvol zijn met oog op toepassing in bier en bakkerijproducten. Er worden biersoorten en bakkerijproducten op pilootschaal geproduceerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Resultaten worden omgezet in de industriële praktijk. Elk deelonderzoek gaat gepaard met een economische, logistieke en duurzaamheidsanalyse.

De output omvat:
- Literatuurstudie.
- Nulmeting van broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten.
- Procedures om broodverlies voedselveilig te verzamelen en op te slaan.
- Aanbevelingen en richtlijnen inzake voorbewerkingen van broodverlies.
- 3 innovatieve broodbieren.
- 5 innovatieve brood-gebaseerde bakkerijproducten.
- Praktijkgids.
- Commercialisatievoorwaarden voor de vermarkting van brood-gebaseerd bier en bakkerijproducten in Vlaanderen.
- Logistieke oplossingen en kostenraming binnen de waardeketen van broodvalorisatie.
- Duurzaamheidstoets voor bier en bakkerijproducten o.b.v. broodverlies.

Meer informatie over het PWO-project


Bread2B- Sustainable valorization of bread losses in bakery and brewery

One-third of our food is wasted annually. Bread is wasted too, and the main goal of this project is to reduce unavoidable bread losses in bakeries and supermarkets by sustainable valorization in innovative beers and bakery products.  


Despite prevention measurements, bakeries and retailers are confronted with bread losses. These losses can be transformed into high-quality products for human consumption, but this process has several difficulties (traceability, labeling, allergens, economic feasibility, food safety, logistics, sustainability). 

In this project, bread losses from Flemish bakeries and supermarkets are mapped. Existing initiatives, literature, and legislation are collected in an inventory. Case studies examine how bread losses can be collected, sorted, and stored with consideration for food safety. In the bakery- and brewery lab, we examine which processes on ‘lost’ bread are meaningful for further application in beer and bakery products. Beers and bakery products are produced, analyzed, and optimized on a pilot scale. The results are then translated to the industry. Economic, logistic, and sustainability analyses are performed on each part of this research.

Bread2B is a multidisciplinary cooperation of HOGENT experts in food, brewery technology, commercial economy and entrepreneurship. This project is a cooperation with the Department of Food Technology, Safety and Health, Ghent University.
 
Bread2B is a research project of research centre AgroFoodNature, working at the interface of agri- and horticulture, food and nature. 


Bread2B is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra AgroFoodNature en Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoƶrdinator

Dana Vanderputten

Copromotoren

Melissa Camerlinck, Freek Van Baelen, Katruijn Cierkens, Jessika De Clippeleer (UGENT), Ingrid De Leyn (UGENT)

Projectmedewerkers

Johannes Feys, Sylvie Vandoorne, Katrien Cobbaut, Katrien De Visschere, Marlies De Corte

Looptijd

23/09/2019 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Biotechnologie
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid
De stuurgroep telt 23 leden met vertegenwoordiging vanuit de volgende sectoren: bakkerijen, brouwerijen en stokerijen, ingrediƫntenleveranciers, retail, verwerking van voedselreststromen en overheid.