Foto Buurtgericht werken in woonzorgcentra

Buurtgericht werken in woonzorgcentra

B

Buurtgericht werken in woonzorgcentra

Buurtgericht werken in woonzorgcentra

Sinds het woonzorgdecreet van 2009 dienen woonzorgcentra te werken aan samenwerking met en integratie in de buurt. In opdracht van het provinciaal overleg woonzorgcentra in Oost-Vlaanderen, voerden we een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden en knelpunten die woonzorgcentra zelf aangeven in de uitvoering van deze opdracht. Het onderzoek vertrekt vanuit een brede luchtfoto van buurtgerichte praktijken die ontwikkeld zijn in en rond woonzorgcentra overheen de provincie, en de achterliggende visies op zorg, wonen en de buurt, om vervolgens in te zoomen op vier woonzorgcentra en hun specifieke omgeving. De betekenis en mogelijkheden van buurtgericht werken, en de randvoorwaarden en knelpunten in de uitvoering ervan zijn immers sterk afhankelijk van de context waarbinnen het woonzorgcentrum zich bevindt.

In de publicatie naar aanleiding van dit onderzoek wordt met behulp van onder meer foto’s, observatieverslagen van activiteiten in of rond het woonzorgcentrum, en citaten uit interviews met bewoners van woonzorgcentra, buurtbewoners, en allerhande professionals een gedetailleerde inkijk gegeven in de creatieve zoektocht van veel woonzorgcentra en/of buurvoorzieningen naar het bouwen van bruggen tussen de wereld van het woonzorgcentrum en de buitenwereld en naar het overkomen van de knelpunten die men daarbij tegenkomt. We hebben zowel aandacht voor de wijze waarop de buurt binnengetrokken wordt in het woonzorgcentrum, als voor de wijze waarop woonzorgcentra zich opstellen als goede buren met een eigen bijdrage tot het welzijn in de buurt.

We stellen een inspiratiekader voor dat zich tegelijkertijd richt tot woonzorgcentra en andere buurtactoren. Hierin wordt stilgestaan bij de betekenis die een woonzorgcentrum kan krijgen in het uittekenen van lokale samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van bovenlokale actoren biedt het handvatten in het mee waarborgen van de noodzakelijke randvoorwaarden. De fundamenten voor dit kader worden gevormd door een grondige analyse van de eigen buurtcontext waarin men als woonzorgcentrum werkt, en dit zowel op sociaal, ruimtelijk, historisch als sociaal politiek vlak. Deze publicatie leert dat het begrijpen van de eigen omgeving een belangrijke succesfactor is in de ontwikkeling van buurtgerichte praktijken. Andere handvatten op het niveau van het woonzorgcentrum omvatten de waarde van het aangaan van buurtcoalities, de betekenis van vrijwilligerswerk als motor van buurtgericht werken, de kleinschaligheid van innovatieve praktijken en intergenerationele ontmoetingen als hefboom voor buurtgerichte praktijken.

Lees hier het rapport en de korte inspiratiebundel.

Zie ook: Vanthuyne, T & De Visscher S. Bouwstenen voor buurtgericht werken door woonzorgcentra. Tijdschrift voor Welzijnswerk (maart-april 2014).

             
                           
                                         
                                                        

Buurtgericht werken in woonzorgcentra is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Sven De Visscher

Projectmedewerkers

Tine Vanthuyne

Looptijd

1/10/15 - 30/09/17

Financier

Overleg Woonzorgcentra Provincie Oost-Vlaanderen

Externe organisaties

ZorgNet Vlaanderen