Buurtgericht werken in woonzorgcentra

De centrale doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod voor WZC om buurtgericht te werken door WZC vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief concreet mogelijk te maken.De voorbije jaren werden binnen de sector van de ouderenzorg en in het bredere sociale werkveld een aantal nieuwe woon- en zorgopvattingen ontwikkeld. Exemplarisch hiervoor is het Woonzorgdecreet van 2009 dat Woonzorgcentra (WZC) o.a. de opdracht geeft tot buurtgericht werken en expliciet vermeldt dat een WZC moet “streven naar integratie in en samenwerking met de buurt waarin ze actief is”.
In eerder onderzoek werkten we een sociaal-ruimtelijk-perspectief uit op buurtgericht werken, waarin het principe van werken in een buurt wordt aangevuld met het principe van werken met een buurt. We merkten dat heel wat praktijk- en beleidswerkers de meerwaarde van dit perspectief (h)erkennen en de bereidheid tonen om dit in hun eigen concrete praktijken toe te passen, maar tegelijk nood hebben aan ondersteuning bij deze toepassing. De ondersteuningsnoden liggen daarbij op diverse vlakken, gaande van kleine ingrepen tot visie-ontwikkeling en –implementatie.
Bij voorliggend project kiezen we voor een focus op de ondersteuningsnoden van WZC in de concrete implementatie van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief, maar willen we evengoed oog hebben voor een mogelijke uitbreiding van het ontwikkelde ondersteuningsaanbod naar andere organisaties.
Tijdens het onderzoeksproces hebben we daarom aandacht voor verschillende perspectieven bij buurtgericht werken door WZC: beleid, directie, personeel en bewoners van WZC, buurtbewoners, buurtorganisaties, … De methodologie bestaat uit verschillende onderzoeksfasen, die niet altijd lineair in de tijd zijn gepland, maar elkaar voortdurend beïnvloeden:
Fase 1: Secundaire analyse van bestaand (onderzoeks)materiaal over buurtgericht werken van WZC
Fase 2: Verkenning van twee (nieuwe) cases van buurtgericht werken van WZC
Fase 3: Verkenning van ondersteuningsbehoeften van WZC in het vorm geven van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief
Fase 4: Ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van WZC in het vorm geven van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief
Fase 5: Aftoetsen van het in fase 4 ontwikkelde ondersteuningsaanbod om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van WZC in het vorm geven van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief
Fase 6: Afwerken van een ondersteuningsaanbod voor WZC in het vorm geven van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief
Fase 7: Bekend maken en verspreiden van een ondersteuningsaanbod voor WZC in het vorm geven van buurtgericht werken vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief
 
Het uiteindelijke ondersteuningsaanbod zal minstens uit volgende onderdelen bestaan:
1° Proevers: voorbeelden van ‘inspirerende’ praktijken van buurtgericht werken door WZC;
2° Een wegwijzer voor buurtgericht werken door WZC;
3° Coaching op concrete kleine vragen m.b.t. buurtgericht werken door WZC;
4° Meerdaags ondersteuningsaanbod m.b.t. buurtgericht werken door WZC;
5° Eventueel aanvullend aanbod o.b.v. het onderzoeksproces.

Lees hier de publicatie Woonzorgcentra binnenstebuiten

             
                           
                                         
                                                        

Buurtgericht werken in woonzorgcentra is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Greet De Brauwere

Copromotoren

Sven De Visscher

Projectmedewerkers

Tine Vanthuyne

Looptijd

1/10/15 - 30/09/17

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

ZorgNet Vlaanderen