Foto BYDV-predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

BYDV-predictor.

B

BYDV-predictor.

BYDV-predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op: een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van virulentie van graanbladluizen, een model voor de voorspelling van bladluisdruk. Daarnaast zal informatie over teelttechnische aspecten en invloeden van klimatologische omstandigheden verstrekt worden. Om deze resultaten te bereiken worden op grote schaal waarnemingen gedaan in granen uitgevoerd, maar evenzeer in zomerwaardplanten, zoals maïs en grassen.

BYDV-predictor is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré

Projectcoördinator (extern)

Geert Haesaert (UGent)

Projectmedewerkers

Bart Pycke (UGent)

Looptijd

1/01/2018 - 31/12/2021

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouwtraject

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Plant en Gewas
Inagro
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO)