Foto Cannabisness: Opschalen van teelt en verwerking van hennep voor textieltoepassingen in de biobased economy

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Cannabisness: Opschalen van teelt en verwerking van hennep voor textieltoepassingen in de biobased economy

Dit project wil de Vlaamse landbouw- en textielsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt en verwerking tot kwalitatieve textielproducten mogelijk te maken op industriële schaal en de verschillende schakels in de keten op elkaar afstemmen. 

De herintroductie van hennep als multifunctioneel, ecologisch, duurzaam gewas is wereldwijd in opmars. In Europa is de hennepindustrie sterk gericht op het telen van hennep voor ‘laagwaardige’ korte hennepvezels voor o.a. isolatie, composieten en andere niet-geweven producten. Hennepteelt gericht op het bekomen van lange vezels, verwerkbaar in hoogwaardige textieltoepassingen, zou economisch gezien meer perspectieven kunnen bieden aan de telers. Een kwaliteitsvolle hennepteelt voor textieltoepassingen komt bovendien tegemoet aan de expliciete vraag van de Vlaamse textielsector naar natuurlijke vezels afkomstig van lokale, traceerbare en duurzame teelt en verwerking. De meeste textiel- en confectiebedrijven beschikken niet over een eigen R&D afdeling en zijn voor innovatieprojecten aangewezen op gespecialiseerde kenniscentra. Landbouwers investeren daarentegen niet in een teelt waar (nog) geen markt voor bestaat en die teelttechnisch nog niet op punt staat ifv de grootschalige productie van hoogwaardige hennepvezels. 

Algemeen beoogt dit project de productie en het gebruik van henneptextieltoepassingen als onderdeel van de lokale ‘biobased economy’ te realiseren. Het gebrek aan kennis omtrent de opschaalbaarheid van hennepteelt en verwerking tot textielproduct staat de introductie van hennepteelt voor textielvezel in Vlaanderen en Europa (nog) in de weg. Daarom willen we met dit project de Vlaamse landbouw- en textielsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt en verwerking tot kwalitatieve textielproducten mogelijk te maken op industriële schaal en de verschillende schakels in de keten op elkaar afstemmen. Om marktcreatie verder te bestendigen zal binnen dit project ook de eindconsument geïnformeerd worden over de duurzaamheidsaccenten van dit gewas en zijn toepassingen.

Dit project is een vervolgproject op Eigen Kweek

Projectcoördinator

Alexandra De Raeve

Copromotoren

Veronique Troch, Simona Vasile, Joos Latré

Projectmedewerkers

Frank Godefroidt, Sofie Vermeire, Katrien Vandepitte, Wouter Van der Borght

Looptijd

01/01/2020 - 31/12/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-projecten multidisciplinair