Foto Cliënten en mantelzorgers versterken in de eerstelijn: een 360 graden-benadering

Cliënten en mantelzorgers versterken in de eerstelijn.

C

Cliënten en mantelzorgers versterken in de eerstelijn.

Cliënten en mantelzorgers versterken in de eerstelijn: een 360 graden-benadering

CliĆ«nten en mantelzorgers versterken in de eerstelijn: een 360 graden benadering is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoƶrdinator

Benedicte De Koker

Looptijd

1/02/2018 - 22/09/2019

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen