Foto Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

Co-creatie in beeld.

C

Co-creatie in beeld.

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, met een focus op innovatieve zorg en ondersteuning. Dit onderzoeksvoorstel gaat in op het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionals als voorwaarde voor kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening. Vanuit de vaststelling dat professionele kennis vaak meer wordt gewaardeerd dan ervaringskennis lijkt een gedeeld eigenaarschap tussen ervaringswerkers en professionals nog veraf.

Centraal staat de vraag hoe co-creatie van kennis tussen ervaringswerkers en professionals actueel vorm krijgt en verder kan worden vorm gegeven in de zorg-, hulp- en dienstverlening aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties. Hiervoor wordt er vertrokken vanuit een aantal cases in drie zorgsectoren: de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de jeugdhulp. In elke case studie zullen ervaringswerkers en professionals samen aan de slag gaan als onderzoeksteam. Op die manier fungeert het project als een community of practice, waarbij verschillende stakeholders zich engageren in een collectief leerproces, met een focus op co-creatie van kennis. Photovoice, een visueel-etnografische methode zal gebruikt worden als artistieke methode om het proces van co-creatie in beeld te brengen. De valorisatie zal gebeuren via verschillende innovatieve disseminatietechnieken, namelijk: (1) een handboek rond de implementatie van ervaringsdeskundigheid, vertrekkende vanuit de principes van co-creatie, (2) een vorming rond co-creatie tussen professionals en ervaringsdeskundigen in de betrokken sectoren (met aandacht voor sectoroverschrijdende en sectorspecifieke aspecten) en tenslotte (3) een fototentoonstelling als sensibiliseringscampagne omtrent de kennis en sterktes van ervaringswerkers in relatie tot professionele kennis.

Co-creatie in beeld is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Didier Reynaert

Projectmedewerkers

Tijs Van Steenberghe

Looptijd

26/09/2016 - 29/02/2020

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Gent
Het Cliëntenbureau, Gent
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs vzw, Schaarbeek
Steunpunt Jeugdhulp, Berchem
Similes
Aanloophuis Poco Loco, Gent
Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Orthopedagogiek
De Kiem vzw, Gavere
Free Clinic vzw, Antwerpen 
Villa Voortman, Melle
Jongerenbegeleiding - Informant vzw, Gent
Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, Gent
Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, Brussel
De Veerman VZW, Antwerpen