Foto COM-POWER: Communicatie binnen zorgnetwerken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen

COM-POWER.

C

COM-POWER.

COM-POWER: Communicatie binnen zorgnetwerken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen

De toenemende diversiteit in cliëntsituaties, gekoppeld aan het belang van persoonsgericht en netwerkgericht werken, stelt professionals voor vele uitdagingen op het vlak van communicatie. Met COM-POWER willen we de communicatie binnen zorgnetwerken versterken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen.

Het is een open deur intrappen dat taal en communicatie een cruciale rol spelen bij de realisatie van kwalitatieve zorgverlening. Als er taal- en culturele verschillen bestaan, is de rol van communicatie des te belangrijker en potentieel een groot struikelblok. COM-POWER zet in op het versterken van communicatie binnen zorgnetwerken met bijzondere aandacht voor anderstaligen en personen met communicatieve beperkingen. We testen bestaande instrumenten verder uit en creëren digitale hefbomen en een aanvullend navormingsaanbod om een constructieve en cultuursensitieve dialoog te bevorderen tussen zorgvrager, mantelzorger en professionals.

COM-POWER is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Pablo Decock

Projectmedewerkers

Berdien Debal, Jolien Smet, Morgan Lanssens

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-middelen

Externe organisaties

Diabetes Liga