Foto Comm-Unities in Trans-Form. Over duurzame en sociaal rechtvaardige stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Trans-Form.

T

Trans-Form.

Comm-Unities in Trans-Form. Over duurzame en sociaal rechtvaardige stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Wat hedendaagse steden met elkaar gemeen hebben is het vormgeven van transitieprocessen en het zoeken naar een nieuwe balans tussen rollen, bevoegdheden en investeringen van diverse stakeholders. Het onderzoeksproject Trans-Form wil daarop een antwoord bieden en streeft naar sociaal rechtvaardige stedelijke innovatie door analyse en reflectie in lokale praktijken op gang te brengen en een ondersteuningsaanbod voor diverse stakeholders bij stadsvernieuwing en -ontwikkeling. 

Het onderzoek beoogt dit te doen vanuit een sterke focus op (1) concrete lokale praktijken, (2) een multistakeholdersperspectief en (3) actie en reflectie en gebruikt hiervoor de inzichten uit het PWO-project Wij~K (2016-2020).

Een eerste werkpakket omvat een analyse van stedelijke innovatie in actuele lokale praktijken, waarbij antwoorden worden gezocht op de vragen hoe stedelijke innovatie actueel vorm krijgt en welke plaats sociale rechtvaardigheid daarbij heeft, welke elementen hierbinnen inspirerend kunnen zijn voor andere contexten, hoe binnen deze contexten multidisciplinair wordt samengewerkt rond stedelijke vraagstukken en hoe lokale praktijken hier flexibel op proberen inspelen.

Een tweede werkpakket omvat het uitwerken van een ondersteuningsaanbod van stedelijke innovatie. Hiermee beoogt het project antwoord te bieden op de vraag hoe een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod vormgegeven kan worden i.f.v. duurzame en sociaal rechtvaardige stedelijke innovatie.
Doorheen de twee werkpakketten loopt een onderwijsspoor waarbinnen verbinding wordt gelegd met lesinhouden en -opdrachten.

Ontdek hier het dienstverleningsaanbod m.b.t. stads- en dorpskernvernieuwing.

Trans-Form is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

Projectcoƶrdinator

Greet De Brauwere

Projectmedewerkers

An Lescrauwaet, Shana Sabbe

Looptijd

01/10/2020 - 30/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra, Middelen opleidingscentra

Externe organisaties

U!Reka Lab Urban Commons (Amsterdam, Nederland; Frankfurt, Duitsland; Lissabon, Portugal)
Erasmushogeschool Brussel, opleiding sociaal werk