Foto Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici in Gent: hefbomen om therapietrouw te verbeteren

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici.

C

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici.

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici in Gent: hefbomen om therapietrouw te verbeteren

Op basis van interviews werd er een regionale behoefteanalyse opgesteld die voor ogen had om de communicatiedrempels van anderstaligen met diabetes in Gent in kaart te brengen. De conclusies van dit rapport waren richtinggevend maar vormden tevens de basis voor verder onderzoek.

Ten eerste werd er besloten om de patiëntenpopulatie beter te leren kennen via focusgroepen om zo nog een scherper beeld te krijgen van hun concrete communicatieve noden. Hiervoor konden we perfect aansluiten bij de sessies diab(w)eet van wijkgezondheidscentrum Botermarkt. Tijdens deze sessies kregen mensen met diabetes type 2 info over diabetes. Nadien werd er samen gekookt en gegeten. Door observaties en contact met de doelgroep kregen we nog een helderder beeld van onze doelgroep.

Bovendien was een andere doelstelling in dit stadium van het onderzoek ook contacten uitbreiden en versterken met zorgverleners van de tweede lijn (in ziekenhuizen) die werden bevraagd via interviews. Een derde doelstelling van dit onderzoek was om een vergelijkende analyse te maken van ondersteunende tools die ontwikkeld werden bij andere behandelingstrajecten om mede op basis van die kennis tot de meest doeltreffende oplossing te komen voor onze doelgroep.

De uiteindelijke output was de organisatie van een studiedag op 13 februari. Hiervoor werden er 3 gastsprekers uit het werkveld uitgenodigd om hun expertise te komen delen aan een publiek van geïnteresseerde stakeholders onder wie onderzoekers, diabeteseducatoren, verpleegkundigen, studenten. Nadien werden al deze contacten versterkt door middel van een netwerklunch. De output van een eventueel vervolgonderzoek zou tenslotte een reeks aanbevelingen zijn naar de zorgverstrekkers in de vorm van een artikel of brochure.

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoƶrdinator

Pablo Decock, Jolien Smet

Looptijd

24/09/2018 - 10/02/2019

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen