Foto Conceptstudie omgeving Watersportbaan

Conceptstudie omgevng Watersportbaan.

C

Conceptstudie omgevng Watersportbaan.

Conceptstudie omgeving Watersportbaan

De omgeving van de Watersportbaan bevindt zich ten zuidwesten van het Gentse stadscentrum. Het gebied had oorspronkelijk een grote ruimtelijke kwaliteit, waarbij het modernistische sociaal wonen, het omliggende landschap, de sportinfrastructuur en andere voorzieningen waren gevat in een samenhangend plan met allure. In de laatste decennia kwam die kwaliteit echter steeds meer onder druk te staan, onder andere door een fragmentarische aanpak en weinig coherente keuzes op vlak van bestemming, publieke ruimte, mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoedwaarde en architectuur. Daarbovenop komt dat de maatschappelijke uitdagingen in dit gebied niet gering zijn Deze conceptstudie ambieert een globale en geïntegreerde sociaal-ruimtelijke visie op het gebied, waarbij ruimte en mensen niet langer naast, maar met elkaar bestaan. Centraal staat de nood aan samenhang tussen (1) sport en recreatie, (2) open ruimte en groen, (3) energie en de transitie naar fossielvrij, (4) de sociale hoogbouw en de verschillende campussen, (5) diverse mobiliteitsingrepen en (6) sociale en economische voorzieningen. Het doel is te zoeken naar verbindingen tussen de verschillende werelden en de algemene kwaliteit van het leven in het gebied duurzaam te verhogen.

Conceptstudie Watersportbaan en omgeving is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY.

Projectcoördinator

Sven De Visscher, Jo Boonen

Projectcoördinator (extern)

Els Vervloesem - architect

Looptijd

01/10/2022 - 30/11/2023

Financier

Stad Gent

Programma financier

Conceptsubsidies stadsvernieuwing Vlaamse Overheid (Stedenbeleid)

Externe organisaties

Latitude. Platform for urban research and design
Vrije Universiteit Brussel
REBEL Advisory NV