CONNECT foto website

CONNECT.

C

CONNECT.

Meertalig Communiceren over COVID 19

Het project streeft naar een corona-veiligere omgeving voor Vlaamse socialprofitorganisaties in de zorgsector en anderstalige burgers die een beroep doen op hun diensten.
Het beantwoordt aan een door socialprofitorganisaties vertolkte nood om de diversiteit aan bestaande initiatieven die meertalig informeren over COVID 19 te centraliseren, optimaliseren en breder kenbaar te maken. Het doel van het project is het implementeren en valoriseren van een gecentraliseerd kennisplatform dat Vlaamse socialprofitorganisaties in de zorgsector toelaat om meertalige gezondheidsinformatie over COVID 19 te vertalen, op te laden, uit te wisselen of te gebruiken voor eigen doeleinden.

Connect - output:
- DRUPAL opensource kennisplatform
- Vertaalde informatie naar Arabisch, Engels, Farsi, Frans en Turks
- Brede valorisatie: workshop, educatief materiaal


Multilingual Communication on COVID 19

The project aims to create a corona-secure environment for Flemish social-profit organisations in the care sector and foreign-language citizens who call on their services.
It responds to a need expressed by social profit organisations to centralise, optimise and make more widely known the diversity of existing initiatives that provide multilingual information on COVID 19. The aim of the project is to implement and valorise a centralised knowledge platform that allows Flemish social profit organisations in the health sector to translate, upload, exchange or use multilingual health information on COVID 19 for their own purposes.

Connect - output:
- DRUPAL open-source knowledge platform
- Translated information into Arabic, English, Farsi, French and Turkish
- Broad valorisation: workshop, educational material

CONNECT is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator HOGENT

Pablo Decock

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

01/07/2020 - 31/01/2021

Financier

VLAIO (voormalig IWT)

Programma financier

VLAIO COOCK Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding

Partners

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel