Foto COVVID-PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen - COmfortabel en Veilig op de werkVloer en in Drukke omgevingen

COVVID-PBM

C

COVVID-PBM

COVVID-PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen - COmfortabel en Veilig op de werkVloer en in Drukke omgevingen

COVVID-PBM heeft tot doel informatie te verspreiden over materialen, processen en regelgeving m.b.t. het maken van mondmaskers en medische jassen opdat deze veilig én comfortabel zouden zijn en zodanig door werknemers en burgers langdurig kunnen gedragen worden. Het project wil handvatten aanreiken voor de productie van veilige, comfortabele mondmaskers en medische jassen.

Het richt zich enerzijds tot aankopers binnen de ziekenhuizen, woonzorgcentra, overheden, preventieadviseurs, en van daaruit werknemers en burgers; en anderzijds designers, producenten & confectioneurs van beschermingsmiddelen. Zo worden producenten geïnformeerd over comfort en pasvorm, de best geschikte materialen, processen en wetgeving. Decontaminatie en onderhoudsrichtlijnen worden opgesteld voor gebruikers, wasserijen, zorgcentra en ziekenhuizen.

Finaal zal Vlaanderen zo zelf kunnen voorzien in de nodige COVID-beschermingsmiddelen zodat burgers en werknemers zich veilig en comfortabel kunnen begeven in de maatschappij en op het werk. Dit zal zowel een economische als maatschappelijke impact hebben: betrokken populatie omvat alle ondernemingen, horeca, winkels, woonzorgcentra, ziekenhuizen, burgers. De geschatte investeringen per producent variëren van tientallen/honderden duizenden euro (machineaanpassingen) tot enkele miljoenen euro (nieuwe machines).

             
                           
                                         
                                                        

COVVID-PBM is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTILab+

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Alexandra De Raeve

Projectcoƶrdinator (extern)

Centexbel

Projectmedewerkers

Simona Vasile, Ilse Garez, Veerle Permentier, Joris Cools

Looptijd

1/10/2020 - 30/09/2021

Financier

VLAIO

Programma financier

COOCK Corona

Externe organisaties

VITO