Foto Home

CRYPTODRUG.

C

CRYPTODRUG.

Een nieuw tijdperk: illegale drugshandel op cryptomarkten. De betrokkenheid van Belgische kopers en verkopers

Hoewel de handel in illegale drugs via internet pas relatief recent onder de aandacht is gekomen van academici en het grote publiek, is de online transactie van drugs niet nieuw. Er wordt aangenomen dat de eerste transactie met cannabis plaatsvond in de jaren 1970. Van recentere datum is echter de opkomst van drugstransacties op het versleutelde darknet. Een darknet marktplaats, ook bekend als een cryptomarkt, kan worden gedefinieerd als een "online forum waar goederen en diensten worden uitgewisseld tussen partijen die digitale encryptie gebruiken om hun identiteit te verbergen".
Tot voor kort waren er geen studies over cryptomarkten gericht op Belgische kopers en verkopers. We hadden geen wetenschappelijk bewijs om de omvang, het bereik, het aandeel en de motieven van de Belgische bevolking die illegale drugs koopt op cryptomarkten te begrijpen. Daarom werd een kortlopend multidisciplinair project uitgevoerd om een eerste inzicht te krijgen in cryptomarkten vanuit Belgisch perspectief, gericht op zowel Belgische verkopers als kopers. Op deze manier werd een bewijsbasis voor dit fenomeen geleverd, wat wetenschappelijk onderbouwde (beleids)interventies mogelijk maakt.


A new era: illicit drug trade on cryptomarkets. The involvement of Belgian buyers and vendors

Although the trafficking of illegal drugs over the Internet has only relatively recently come to the attention of academics and the general public, the online transaction of drugs is not new. It is believed that the first transaction involving cannabis took place in the 1970s. However, of more recent date is the emergence of drug transactions on the encrypted darknet. A darknet marketplace, also known as a cryptomarket, can be defined as an "online forum where goods and services are exchanged between parties using digital encryption to conceal their identities."
Until recently, there were no studies on crypto markets focused on Belgian buyers and sellers. We did not have scientific evidence to understand the size, scope, share and motives of the Belgian population purchasing illicit drugs on crypto markets. Therefore, a short-term multidisciplinary project was conducted to gain an initial understanding of crypto markets from a Belgian perspective, targeting both Belgian sellers and buyers. In this way, an evidence base for this phenomenon was provided, allowing for scientifically based (policy) interventions.

CRYPTODRUG is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Tina Van Havere

Projectcoördinator

Universiteit Gent

Looptijd

15/12/2018 - 15/03/2020

Financier

Universiteiten en hogescholen als opdrachtgever/financier

Programma financier

Universiteiten als opdrachtgever/financier

Partners

Universiteit Gent