Foto Cultuursensitieve diabeteseducatie voor zorgverleners met specifieke focus op taal en communicatie

Cultuursensitieve diabeteseducatie.

C

Cultuursensitieve diabeteseducatie.

Cultuursensitieve diabeteseducatie voor zorgverleners met specifieke focus op taal en communicatie

Hoe kunnen we zorgverleners op een duurzame manier ondersteunen bij hun communicatie met anderstalige diabetici?

Dit onderzoeksproject streeft ernaar een e-learning module en een navormingsaanbod op maat te creëren. Het doel is tweeledig: enerzijds wil dit project het bewustzijn aanwakkeren over de impact van taal- en cultuurbarrières op de gezondheidszorg van anderstalige diabetespatiënten.  Anderzijds wil het handvaten en concrete oplossingen en strategieën aanreiken om de culturele en talige kloof tussen hulpverleners en anderstalige diabetici zoveel mogelijk te dichten. 
Op lange termijn wil het project naast het educatieve aspect ook een dialoog creëren tussen de verschillende stakeholders en (toekomstige) professionals en wil het een opstap zijn naar toekomstig(e) onderzoek en projecten waarbij eventueel follow-up tools of interactieve tools kunnen worden gecreëerd.

Cultuursensitieve diabeteseducatie voor zorgverleners met specifieke focus op taal en communicatie is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoƶrdinator

Berdien Debal

Looptijd

17/08/2020 - 19/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen