Foto D-SCOPE: Detection - Support and Care of Older People

D-SCOPE.

D

D-SCOPE.

D-SCOPE: Detection - Support and Care of Older People

Europa kent een sterke vergrijzing en de gemiddelde levensverwachting stijgt jaar na jaar. Het vormt een enorme uitdaging, zowel voor individuen als voor beleidsmakers, om die latere levensjaren zo gezond en actief mogelijk te maken. Niettemin wordt het ouder worden vaak vergezeld van verlies op verschillende vlakken: verlies van fysieke of cognitieve functies, verlies van welzijn, verminderde sociale interacties, enz. Als dergelijke verliezen niet op tijd opgemerkt en opgevangen worden, gaat de

levenskwaliteit van ouderen (en hun familie en omgeving) sterk achteruit. Daarbij nemen pathologieën en beperkingen toe, wat de oudere verzwakt. Hoewel er al verschillende ondersteuningssystemen bestaan (zoals thuiszorg, welzijnszorg , enz.), ontbreekt enerzijds een vroege, efficiënte en systematische detectie van zwakte en anderzijds een actieve begeleiding naar 'empowerment' en juiste ondersteuning binnen de omgeving van de oudere. Om hieraan tegemoet te komen, wil dit project een ondersteuningstraject ontwikkelen voor zwakkere ouderen en hun omgeving.

D-SCOPE is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360°Zorg en Welzijn

Projectcoördinator

Nico De Witte

Projectcoördinator (extern)

Vrije Universiteit Brussel

Projectmedewerkers

Lieve Hoeyberghs

Looptijd

1/01/2015 - 31/12/2018

Financier

FWO (voorheen IWT)

Programma financier

SBO

Externe organisaties

VUB, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Maastricht University
KULeuven
Universiteit Antwerpen