Foto De Keet - Schakel voor circulair en sociaal ondernemerschap

De Keet.

D

De Keet.

De Keet - Schakel voor circulair en sociaal ondernemerschap

De Keet wil de sociaal-circulaire economie in de ruime regio Aalst stimuleren en ondersteunen via de oprichting van een fysieke hub die optreedt als regionale katalysator voor sociaal én circulair ondernemerschap. De nadruk ligt daarbij op netwerking, kennisdeling en het stimuleren van nieuwe circulaire waardeketens met potentieel voor sociale tewerkstelling. De unieke positie van De Keet is dan ook om maximaal de link te leggen tussen circulaire transitie en opportuniteiten voor tewerkstelling voor mensen uit kansengroepen. Finaal wil De Keet zorgen voor extra (sociale) tewerkstelling en economische meerwaarde in de regio.

Fase  II: 01/05/2021 - 31/12/2022 (financiering ESF en VCF)
Fase III: 01/01/2023 - 31/12/2023 (financiering WSE)

De Keet is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organizations.

Projectcoƶrdinator

Kaat Peeters

Projectcoƶrdinator (extern)

Stad Aalst

Looptijd

1/05/2021 - 31/12/2023

Financier

ESF

Programma financier

ESF Vlaanderen 2014-2020 Oproep 520 "Circulair werk(t)!"

Externe organisaties

OCMW Aalst
Provincie Oost-Vlaanderen
Bedrijvencentrum De Punt nv
The Circular Hub bv
Stroom vzw
Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen vzw