Foto De levenskwaliteit bij thuiswonende ouderen en de relatie met kwetsbaarheid

Levenskwaliteit bij thuiswonende ouderen.

L

Levenskwaliteit bij thuiswonende ouderen.

De levenskwaliteit bij thuiswonende ouderen en de relatie met kwetsbaarheid

Belgische ouderen geven aan zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te willen blijven wonen. De Belgische overheid heeft zijn ouderenbeleid op deze voorkeur afgestemd en promoot dit "aging in place".

Gezien “aging in place” zowel voor de overheid als voor de oudere populatie een goede oplossing blijkt, is het onontbeerlijk en kan men verwachten dat de overheid zicht heeft op de levenskwaliteit van deze thuiswonende ouderen. Tot nu toe is er echter geen instrument voorhanden welke de domeinen van kwaliteit van leven bevraagt die ouderen zelf belangrijk vinden .

Dit onderzoek beoogt de ontwikkeling en validering van een schaal, die de levenskwaliteit bij thuiswonende ouderen meet.

De levenkwaliteit bij thuiswonende ouderen en de relatie met kwetsbaarheid is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator

Patricia Vanleerberghe (doctoraatsstudent)

Copromotoren

Nico De Witte (HOGENT), Claudia Claes (HOGENT), Dominique Verté (VUB)

Looptijd

21/09/2015 - 25/09/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

Interne departementale middelen

Externe organisaties

VUB, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Vakgroep Gerontologie