Foto Diermanagement en welzijn van erfdieren gehouden in opvanginitiatieven en ter recreatie en educatie

Diermanagement en welzijn van erfdieren.

D

Diermanagement en welzijn van erfdieren.

Diermanagement en welzijn van erfdieren gehouden in opvanginitiatieven en ter recreatie en educatie

Deze opleiding leidt professionelen op die erfdieren houden ter recreatie, educatie, in zorgsettings of in tijdelijke opvang.

De opleiding geeft een praktische vertaling van wetenschappelijke informatie rond dierenwelzijn en management.
De opleiding is opgebouwd uit een hoofdmodule die focust op een brede basis en 8 diersoortspecifieke modules, nl. (1) herkauwers, (2) lama en alpaca, (3) varken, (4) konijn, (5) knaagdieren, (6) pluimvee, (7) ezels en (8) exotische erfdieren (o.a. loopvogels, wallaby’s).

     

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Bonnie Valgaeren

Looptijd

01/10/2023 - 30/04/2025

Financier

Koning Boudewijnstichting

Programma financier

Projectoproep ter versterking van dierenwelzijn in de opleiding van professionelen

Externe organisaties

VIVES
Thomas More
Odisee