Foto DRYLAB

DRYLAB.

D

DRYLAB.

DRYLAB

Dit project betreft de uitbreiding van de bestaande onderzoeksinfrastructuur met een vriesdrooguitrusting, een geautomatiseerd eiwitzuiveringssysteem, en een diepvries van -80°C op basis van een VLAIO-subsidie voor onderzoekinfrastructuur voor hogescholen..
In het onderzoekscentrum Health and Water Technology (HWT) voert men praktijkgericht onderzoek naar enerzijds alternatieve afvalwaterzuivering met productie van biomassa en anderzijds faagtherapie. Fagen zijn virussen die zich specifiek richten op bacteriën en worden gebruikt in faagtherapie waar men dient ze toe aan patiënten met resistente bacteriële infecties. België behoort tot de pioniers op dit vlak.
Binnen de onderzoekslijn van faagtherapie is er nood aan een vriesdroog toestel. Momenteel is het productieproces van therapeutische fagen heel arbeidsintensief. Na de productie worden deze fagen gestockeerd in een zoutoplossing bij 4°C,  wat een beperkte bewaartijd van de fagen tot gevolg heeft.  Het vriesdrogen van de fagen laat toe dat men ze langer en bij kamertemperatuur kan bewaren. Via onderzoek zal men de factoren bepalen die bij vriesdrogen van invloed zijn op de stabiliteit en de efficiëntie van de gevriesdroogde fagen. Dit biedt de mogelijkheid om grote faagcollecties aan te leggen. Een dergelijke uitgebreide collectie van zeer verschillende fagen is van groot belang om patiënten effectief te kunnen helpen met deze gepersonaliseerde therapie. Eens het vriesdroogproces op punt staat voor kwaliteitsvolle faagpreparaten, betekent dit een duidelijke meerwaarde voor de faagtherapie bij chronische infecties zoals bij sinusitis, bij brandwonden en mucovisidose.  

Het eiwitzuiveringssysteem en de -80°C diepvries zullen toegepast worden voor de opzuivering van specifieke eiwitten uit fagen en van specifieke componenten uit de biomassa gegenereerd uit biologische waterzuiveringsprocessen en reststromen.  Deze eiwitten zal men onderzoeken op respectievelijk antimicrobiële eigenschappen en biostimulerende of onkruid bestrijdende kenmerken.

De uitrusting zal tevens ingezet worden voor dienstverlening. Zo kan het onderzoekscentrum op vraag van de klant vriesdroogprocessen uitvoeren en de zuivering van potentieel interessante eiwitten. De eiwitzuivering apparatuur sluit aan op de reeds aanwezige infrastructuur om vertrekkende van cDNA een recombinant eiwit te produceren en laat toe een zuiver eiwit af te leveren.

Drylab is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Health and Water Technology.

Projectcoƶrdinator

Els Van Mechelen

Projectmedewerkers

Stefan Vermeulen, Stijn De Waele

Looptijd

01/02/2022 - 31/01/2025

Financier

VLAIO

Programma financier

Onderzoeksinfrastructuur hogescholen