Foto EBSOLLICT: Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT

EBSOLLICT.

E

EBSOLLICT.

EBSOLLICT: Evidence Based Simulatie Onderwijs en Levenslang Leren door middel van ICT

EBSOLLICT zet in op het toepassen van ICT en artificiële intelligentie om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren.

In de zorg en welzijnssector wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT toepassingen  en artificiële intelligentie om de kwaliteit en de efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In dat verband werd recent geïnvesteerd in een simulatielab en een ‘360° interprofesioneel zorglab’ op campus Vesalius. In dit project exploreren we onder welke vorm en in welke mate de op de markt zijnde ICT toepassingen kunnen leiden tot evidence-based innovaties voor de zorg en welzijnsopleidingen en het werkveld.

EBSOLLICT is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra 360°Zorg en Welzijn en Centre for Applied Data Science.

Projectcoƶrdinator

Nico De Witte

Projectmedewerkers

Jorrit Campens, Stijn Lievens, Johan Decorte

Looptijd

01/10/2020 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra