Foto Effectief én efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs

Duaal leren in het hoger onderwijs.

D

Duaal leren in het hoger onderwijs.

Effectief én efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs


Dit project beoogt een optimale implementatie- en verbredingsstrategie voor duaal leren te ontwikkelen door te onderzoeken wat de minimale randvoorwaarden hiervoor zijn bij alle belanghebbende partijen en voor verschillende concepten van duaal leren. Hiertoe formuleren we twee grote leervragen (A en B):

A) Wat is de effectiviteit van een duaal traject versus een regulier traject?
We willen nagaan wat de impact van duaal leren is op de motivatie, het studierendement en de competentieontwikkeling van de student en wat de randvoorwaarden zijn voor het realiseren van een optimale studie-efficiëntie bij duale trajecten. We zullen hiervoor resultaten en bevindingen van studenten in een duaal traject vergelijken met de resultaten en bevindingen van studenten uit het parallelle reguliere traject (voor de opleidingen waar beide trajecten aangeboden worden: pba Biomedische Laboratoriumtechnologie, pba Chemie, grad Winkelmanagement). De resultaten van deze leervraag zullen de hogeschool (en bij uitbreiding ook andere hoger onderwijsinstellingen) toelaten om onderbouwd middelen in te zetten en/of opleidingsprogramma’s te ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van toekomstige studenten, opleidingen en werkveldactoren. 

B) Hoe kunnen duale trajecten optimaal efficiënt georganiseerd worden?
We willen nagaan wat er volgens de belanghebbende partijen (zowel studenten, lesgevers als werkveldactoren) nodig is om een duaal traject optimaal te organiseren en implementeren, dit in nieuwe én bestaande duale trajecten. We bouwen hiervoor verder op onze ervaring met duale trajecten uit het eerdere ESF-project Samen naar Duaal Leren in HO (ESF-oproep 451, project 8540) en ervaringen vanuit reeds gerealiseerde duale trajecten in verschillende opleidingen. We vullen deze ervaring aan door in het project de focus te leggen op een aantal organisatorische implementatievragen. Als resultaat van deze leervraag beogen we o.a. ook een elektronische leeromgeving te integreren. Via dit platform willen we voor bedrijven de drempel verlagen om in te stappen in een duaal traject.

In het project zullen duale trajecten opgestart worden zowel bij bachelor- als graduaatsopleidingen, zowel als regulier traject als alternatief traject, zowel voor reguliere studenten als voor werkstudenten. Door deze brede scope kunnen we de bovenstaande doelstellingen realiseren voor verschillende concepten van duale trajecten en creëren we brede toepassingsmogelijkheden van duaal leren binnen het hoger onderwijs, zowel voor HOGENT als voor andere hogeronderwijsinstellingen.
 

Effectief én efficiënt duaal leren in het hoger onderwijs is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity.

Projectcoördinator

Muriel De Wolf

Looptijd

1/4/2021 - 30/6/2023

Financier

ESF

Programma financier

ESF Vlaanderen 2014–2020, Prioriteit 2, Loopbaanbeleid preventief, oproep 523 Duaal leren HO - VO bis