Foto Ervaringen van studenten met talige diversiteit in het hoger onderwijs: kansen voor praktijk en beleid

Talige diversiteit in het hoger onderwijs.

T

Talige diversiteit in het hoger onderwijs.

Ervaringen van studenten met talige diversiteit in het hoger onderwijs: kansen voor praktijk en beleid

Met en door studenten worden ervaringen met talige diversiteit in het hoger onderwijs verzameld.
Inhoudelijk ligt de focus op kansen voor een nog meer toegankelijk, empowerend en kwaliteitsvol hoger onderwijs. Vanuit de ervaringen van studenten wordt een voorzet gegeven richting beleidsaanbevelingen.

Procesmatig worden methodieken en onderzoeksbenaderingen verkend om
- op een op zinvolle en doelgerichte manier ervaringen met talige diversiteit te delen
- informatie te puren uit ervaringen met talige diversiteit als bron voor beleidsaanbevelingen.

Dit project loopt samen met initiatieven (1) vanuit de dienst DOW-taalbeleid en (2) een alliantieproject met EhB:

(1) EQUALITY & Taalbeleid@HOGENT
Er zijn drie aanleidingen om het project binnen Equality te verbinden met Taalbeleid@HOGENT. Er wordt telkens een doelstelling aan gekoppeld. 

Aanleiding 1: Studenten uiten bezorgdheden die te maken hebben met talige diversiteit in hoger onderwijs. 
Doelstelling 1: Het project faciliteert dat studenten hun bezorgdheden rond talige diversiteit zichtbaar of explicieter maken.

Aanleiding 2:  Strategische doelstellingen 4 en 8 en de kritische succesfactoren 4.1, 8.1 en 8.2 in het Strategisch Plan 2017-2022 van HOGENT.  
Doelstelling 2: Dit project verzamelt ervaringen van studenten als primaire informatiebron voor beleidsontwikkeling en -voering rond taal en diversiteit in het licht van sociale mobiliteit en studiesucces. 

Aanleiding 3:  Decretale bepalingen in de codex hoger onderwijs:  H. 8 Taalregeling, Afd. 6 Voorwaarden inzake kwaliteit en democratisering: Art. II.271. (01/09/2019- ...) en Art.II.272. (01/10/2013- ...): hogescholen voorzien in taalbegeleidingsmaatregelen en een gedragscode voor studenten en docenten.
Doelstelling 3: Dit project verzamelt ervaringen van studenten als primaire bron om in een volgende fase
 - de huidige taalbegeleidingsmaatregelen tegen het licht te houden en suggesties te doen voor verbetering
- een gedragscode voor studenten en docenten op te stellen.

(2) EQUALITY & Taalbeleid@HOGENT & Alliantieproject Vele talen openen vele deuren.

Uit onderzoek (Romaine, S., 2016; Spolsky  Gazzola, M., T. Templin en B. Wickström, 2017) blijkt dat aandacht voor taalvariatie, meertaligheid en thuistalen een positieve invloed heeft op het welbevinden van mensen. Die redenering gaat ook op voor studenten in een hoger onderwijsomgeving, in het bijzonder in relatie tot het leerproces (Hammond, Z., 2015; Holmen, A. , 2015).

EhB en HOGENT willen daarom een aantal activiteiten organiseren gericht op informeren, sensibiliseren en inspiratie geven aan lesgevers en stagebegeleiders, ondersteuners én studenten om taalvariatie en thuistalen in te zetten in het leerproces. We willen o.m. aansluiten bij bestaande initiatieven die de positieve waardering van meertaligheid promoten en de brug naar de praktijk slaan.

Ervaringen van studenten zijn het vertrekpunt én de rode draad om inzichten te delen en concrete acties op te zetten.

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Equality ResearchCollective.


 

Projectcoördinator

Lien Van Achter

Looptijd

september 2021 - september 2022

Financier

HOGENT

Externe organisaties

EhB, Alliantiefonds