Foto Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020 in functie van nieuw Vlaams mantelzorgbeleid

Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020.

E

Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020.

Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020 in functie van nieuw Vlaams mantelzorgbeleid

In dit project wordt een evaluatie gemaakt van het Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020 in functie van de ontwikkeling van een nieuw Vlaams mantelzorgplan. Het project bestaat uit een onderzoekstraject en een begeleidingstraject.
Het onderzoekstraject evalueert het huidige mantelzorgbeleid en bepaalt toekomstige beleidsprioriteiten.
Het begeleidingstraject richt zich op het ontwerpen van een nieuw mantelzorgplan.

In opdracht van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) werken onderzoekers van HOGENT, als lid van de Academie voor de Eerste Lijn, aan de evaluatie van het Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020 in functie van nieuw Vlaams mantelzorgbeleid.

Het project bestaat uit een onderzoekstraject en een begeleidingstraject. Beide trajecten worden uitgevoerd in cocreatie met de stakeholders van het Vlaams mantelzorgbeleid.

In het najaar 2020 werd het onderzoekstraject opgestart. Na een identificatieproces van de stakeholders en stakeholdergroepen, werden online focusgroepen georganiseerd rond het thema ‘wat is een succesvol mantelzorgbeleid?’. Er vonden zes focusgroepen plaats met mantelzorgers, mantelzorgverenigingen, verenigingen voor personen met een zorgnood, organisaties uit de formele zorgsector, beleidsmakers en onderzoekers. De input vormde de basis voor een online enquête, die wijd werd verspreid binnen het zorg- en welzijnslandschap: mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorgverleners en welzijnswerkers, beleidsactoren op alle niveaus, … De bevraging omvatte 6 prioritaire thema’s. 1062 personen vulden deze in. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 besproken en gevalideerd tijdens een aantal samenkomsten met beleidsactoren en experten uit het werkveld.

In juni 2021 startte een nieuwe fase: het begeleidingstraject dat gericht was op het ontwerpen van een nieuw mantelzorgplan. Na een nieuw identificatieproces van de stakeholders en stakeholdergroepen werden aan de hand van focusgroepen strategische doelen, beleidsprioriteiten en actieplannen bepaald. Op basis van de lijnen die uitgezet werden in het begeleidingstraject werd het nieuwe Vlaams mantelzorgplan, gelanceerd. 

Lees hier het volledige rapport van het voorbereidend onderzoek en het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan. 

Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid 2016-2020 is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Projectcoördinator

Dr. Nico De Witte

Projectcoördinator (extern)

Prof. Dr. Emily Verté (Vrije Universiteit Brussel)

Projectmedewerkers

Deborah Lambotte, Dr. Benedicte De Koker, Patricia Vanleerberge, Dr. Maja Lopez Hartmann (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)

Looptijd

01/09/2020 - 31/12/2021

Financier

Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn vzw