Foto FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Flowerpower de tuin.

F

Flowerpower de tuin.

FLOWERPOWER DE TUIN: experimenteren, leren en sensibiliseren over bloemrijk grasland

Tuinen beslaan een groter deel van het Vlaamse grondgebied (8%) dan beheerde natuurgebieden (6,5%) en bieden daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. In natuurvriendelijk aangelegde en beheerde tuinen kan immers een opmerkelijke hoeveelheid biodiversiteit aanwezig zijn.

Veel Vlamingen kiezen in de tuin echter voor een kortgeschoren, weinig biodivers gazon. Verschillende initiatieven zoals het Europese burgerinitiatief ‘ByeByeGrass’ sporen de burger aan om ‘het gras te laten groeien’ en zo te zorgen voor klimaatvriendelijke en bloemrijke graslandjes in de tuin. Bloemrijke graslanden zijn interessant voor insecten en kwamen ooit talrijk voor in het Vlaamse landschap. Maar klopt het dat minder maaien zorgt voor een hogere biodiversiteit en een klimaatvriendelijke tuin? Hoe komt het dat door mijn gras te laten groeien ik wel of niet de gewenste bloemen krijg in mijn tuin? Wat kan ik doen om toch een divers bloemrijk graslandje en daardoor meer leven in mijn tuin te krijgen? Met welk beheer kan ik als tuinier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en van het klimaat?

Met het burgerwetenschapsproject FLOWERPOWER DE TUIN zoeken we antwoorden op deze vragen en wordt de tuin een Living Lab waarin burgers experimenteren met hun gazon. Burgers doen metingen van bodem, vegetatie en insecten waardoor ze meer inzicht krijgen in de praktische do’s en don’ts en de maatschappelijke betekenis van een graslandje in hun tuin. Bij een breed publiek peilen we bovendien naar de motivatoren en barrières om te kiezen voor een traditioneel versus een bloemrijk grasland, en naar de esthetische voorkeur en kennis over bloemrijk grasland.

We werken workshops en lespakketten uit voor lagere en secundaire scholen, leggen demo-tuintjes aan en werken aan een communicatieplan om burgers te overtuigen. FLOWERPOWER DE TUIN wil met dit alles wetenschappelijke kennis vergaren, kennis delen en sensibiliseren over bloemrijke graslanden en over het belang van tuinen voor de biodiversiteit en zorg voor het klimaat.

Flowerpower de tuin is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoƶrdinator

An De Schrijver

Looptijd

27/09/2021 - 31/09/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

Meerjarenprogramma onderzoekscentra