Foto FoodForward

FoodForward.

F

FoodForward.

FoodForward

FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat landbouw en variabele ecosysteemdiensten verenigt. Ons netwerk vertrekt vanuit een aantal uitdagingen en actuele noden.
Concreet plannen we
(1) een marktonderzoek naar een interactief online platform waar marktopportuniteiten, vraag en aanbod samen komen. We spreken over uitwisseling van eindproducten maar evenzeer diensten, verwerkingsmogelijkheden, grondstoffen, plantgoed en kennis die bij voedselbossen komen kijken;
(2) een economische analyse, via het kwantificeren en delen van inzichten op vlak van logistiek, arbeid, kosten en baten;
(3) knelpunten en onduidelijkheden op vlak van wet- en regelgeving inzake voedselbossen verder in kaart te brengen én aan te pakken samen met de betrokken actoren;
(4) een praktisch draaiboek te ontwikkelen en toepassers professioneel bij te staan bij de opmaak van concrete plannen voor de aanleg van een voedselbossysteem (min. 3 tijdens de projectperiode);
(5) principes van voedselbossen te gebruiken als inspiratiebron op vlak van diversifiëring voor een ruimere groep landbouwers uit diverse sectoren, via bedrijfsbezoeken en communicatie.

 

FoodForward is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Futures through Design

Projectcoördinator

Stefanie Delarue

Projectcoördinator (extern)

ILVO

Looptijd

1/02/2022 - 29/01/2024

Financier

Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij

Programma financier

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) – Operationele groepen

Externe organisaties

Food Forest Institute
Forest Farm
Eetbos Deinze
De Woudezel
Het Polderveld
BOS+ Vlaanderen