Foto GDPR-compliant publieke blockchain

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

GDPR-compliant publieke blockchain

Blockchain is een technologie waarbij gegevens en/of transacties op een gedistribueerde en door encryptie beveiligde manier vastgelegd kunnen worden. In tegenstelling tot een centrale databank waarbij er vertrouwen nodig is in een centrale partij, wordt bij blockchain de verantwoordelijkheid over de data in een peer-to-peer-netwerk gedeeld. Verder zorgt blockchain ervoor dat data op een veilige manier verspreid en toegankelijk gemaakt kan worden.

Op dit moment denkt men eraan om blockchain te gebruiken voor toepassingen waar traceerbaarheid een noodzaak is (bijvoorbeeld bij voedseldistributie), maar ook toepassingen waarbij persoonsgegevens geregistreerd worden, behoren tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis waarbij de verkoopakte op de blockchain geregistreerd wordt, het bijhouden van patiëntendossiers in de ziekenzorg, enzovoort.

De ontwikkeling van toepassingen waarbij persoonsgegevens geregistreerd worden op de blockchain is echter geen evidentie. Op 25 mei 2018 werd de GDPR (Global Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Eén van de opgelegde maatregelen is het recht om vergeten te worden. En net op dit punt kan blockchain een probleem vormen aangezien data in de blockchain permanent en onwijzigbaar blijft. Data verwijderen uit de blockchain is per definitie onmogelijk. Toch is blockchain voor veel toepassingen interessant omdat dit zorgt voor een decentrale en veilige opslag van data waarbij centrale (onbetrouwbare) partijen buiten spel gezet kunnen worden. Een GDPR-compliant blockchain kan heel wat deuren openen voor de ontwikkeling van applicaties waarbij de registratie van persoonsgegevens nodig blijkt.

Projectcoƶrdinator

Olivier Rosseel

Looptijd

24/09/2018 - 22/09/2019

Financier

HOGENT

Programma financier

facultaire middelen