Foto GEBIEDSANALYSE ten behoeve van de opmaak van een WIJKPROFIEL

GEBIEDSANALYSE ten behoeve van de opmaak van een WIJKPROFIEL

G

GEBIEDSANALYSE ten behoeve van de opmaak van een WIJKPROFIEL

GEBIEDSANALYSE ten behoeve van de opmaak van een WIJKPROFIEL

Deze onderzoeksopdracht werd uitgevoerd voor Stad Gent, Dienst Ontmoeten en Verbinden. Met het oog op meer duurzaam en sociaal rechtvaardig samenleven in een veranderende wijk en stad, vragen tussenkomsten van buurtwerkers aansluiting bij opvattingen en praktijken die bewoners en andere stakeholders zelf ontwikkeld hebben. Dit houdt onder meer ook het expliciet maken van opvattingen over stedelijkheid en gemeenschapsvorming in. Om de tussenkomsten beter te laten aansluiten bij hoe er feitelijk wordt samengeleefd in de stad, dient men de omgeving eerst te lezen 'tussen stenen en mensen'. Hiervoor ontwikkelde HOGENT in eerder onderzoek een specifieke manier van werken: een gebiedsanalyse waarin van onderuit wordt vertrokken, met name van de manier waarop bewoners, gebruikers en stakeholders een gebied betekenis geven, er zich door bewegen en zich tot elkaar verhouden. Een wijkprofiel dient mede gebaseerd te zijn op een gebiedsanalyse die vertrekt vanuit de alledaagse leefwereld, vanuit de voorgeschiedenis van een gebied en de bestaande maatschappelijke verhoudingen, met aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen.

Op basis van deze expertise stelden de onderzoekers een werkwijze voor die medewerkers uit de Dienst Ontmoeten en Verbinden van Stad Gent kan ondersteunen bij het opmaken van (delen van) een wijkprofiel, en die aansluit bij de missie en visie van de dienst.           

                           
                                         
                                                        

GEBIEDSANALYSE ten behoeve van de opmaak van een WIJKPROFIEL is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum eCO-CITY

                                         
                           
             

Projectcoƶrdinator

Greet De Brauwere

Looptijd

1/12/2019 - 07/01/2021

Financier

Stad Gent

Externe organisaties

Stad Gent, Dienst Ontmoeten en Verbinden