Foto Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Geïntegreerd wetenschapsonderwijs: Lijden of Leiden?

Met de hervorming van het secundair onderwijs worden de nieuwe eindtermen niet meer aan onderwijsvakken gekoppeld. Aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek kunnen nu apart of inhoudelijk geïntegreerd aangeboden worden, weliswaar met verplichte integratie van transversale eindtermen.  
Hoe pak je deze integratiemogelijkheden aan? Leerkrachten zijn niet zo breed opgeleid. Werken in team lijkt de oplossing, maar hoe wordt dit dan praktisch geregeld en inhoudelijk aangepakt?

Sinds september 2019 zijn de nieuwe eindtermen van kracht in de eerste graad secundair onderwijs. De eindtermen worden hierbij niet meer aan onderwijsvakken gekoppeld, waardoor een variëteit aan mogelijkheden ontstaat waarin ook de vakken aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek apart of geïntegreerd aangeboden kunnen worden. Daarnaast zijn er ook de transversale eindtermen die met de inhoudelijke sleutelcompetenties geïntegreerd moeten worden. Hoe pak je deze nieuwe integratiemogelijkheden aan als individuele leerkracht of als leerkrachtenteam? Het wordt zeer moeilijk voor een leerkracht om als individu deze vakken geïntegreerd te geven. Geen enkele leerkracht is zo breed opgeleid in zowel vakkennis als didactische vaardigheden. Werken in team lijkt de oplossing, maar hoe moet dit dan praktisch en concreet verlopen? Dit zijn allemaal vragen waar het volledige werkveld mee worstelt en waar dit onderzoek concrete antwoorden op wil geven. 

Om te komen tot een antwoord hierop wordt eerst in de literatuur onderzocht hoe integratie van onderwijsvakken en transversale eindtermen het best gebeurt en in het geval op dit moment reeds integratie gebeurt, hoe dit wordt aangepakt.  Aan de hand van de resultaten zal een kader voor integratie ontwikkeld worden. Dit kader zal tijdens de ontwikkelfase ook in de praktijk getest worden.  

Het eindresultaat wordt een praktische gids gericht naar leerkrachten aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek in de eerste graad: “geïntegreerd wetenschapsonderwijs: lijden of leiden”. 

Deze bevat het kader en instrumenten om de erin vervatte visie te implementeren in de klaspraktijk, de bijhorende valkuilen te vermijden, indien mogelijk  aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Projectcoƶrdinator

Els Sichien

Copromotoren

Sabine Vandergheynst

Looptijd

21/09/2019 - 21/09/2021

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-structureel