Foto Geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus.

G

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus.

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Het onkruid knolcyperus (Cyperus esculentus) komt, sinds de eerste waarneming op Vlaamse bodem midden jaren '80, intussen overal in Vlaanderen voor. Toch bestaan er nog tal van vragen rond de verspreiding en remediëring van dit moeilijk te bestrijden onkruid. In dit project wordt een antwoord gezocht op alle vandaag bestaande vragen rond knolcyperus.

Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een moeilijk te bestrijden onkruid dat ondanks verschillende maatregelen in Vlaanderen nog steeds aan een opmars bezig is. De voornaamste maatregelen opgenomen in de IPM-checklist zijn een verbod op het telen van wortel-, knol- en bolgewassen en een melding van het probleemonkruid bij het ter beschikking stellen van het perceel voor seizoenspacht. Het probleem wordt echter vaak verzwegen, omdat het de mogelijk te telen gewassen op een besmet perceel hypothekeert. Bijgevolg neemt de verspreiding van knolcyperus nog steeds toe. 

In dit VLAIO LA-traject wordt een antwoord gezocht op alle nog openstaande vragen rond de verspreiding en de remediëring van knolcyperus. Gebeurt de voornaamste verspreiding ervan via knollen of spelen ook zaden ervan een rol? Zijn alle klonen en zaden van knolcyperus even gevoelig voor bodem- en bladherbiciden? Heeft de genetische verscheidenheid een impact op deze gevoeligheid? Welke factoren hebben een grote impact op de verspreiding van het onkruid? Spelen dieren of de mens een rol in verdere verspreiding? Zijn er naast bodem- en bladherbiciden ook alternatieve of en/of innovatie bestrijdingsmogelijkheden? Hoe worden alle bevindingen het best geïmplementeerd in het veld?  Waar kan alle informatie rond dit onkruid worden teruggevonden?

De resultaten van dit projecten zullen breed worden verspreid onder landbouwers en andere belanghebbenden.

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Joos Latré, Geert Haesaert

Copromotoren

Benny De Cauwer (UGent)

Projectcoördinator (extern)

INAGRO (Danny Callens)

Projectmedewerkers

Jasper Gosseye

Looptijd

01/04/2021 - 31/03/2025

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

UGent
Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL)