Foto GEN-SON: Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

GEN-SON.

G

GEN-SON.

GEN-SON: Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

Met GENSON zetten we in op gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening (ADH) als opstap naar optimale herstelkansen voor vrouwen met een middelenproblematiek.

Eerder onderzoek in België (i.e. GEN-STAR) legt enkele hiaten bloot wat betreft vrouwen in de ADH: een gebrek aan kennis en vorming over ondersteuningsnoden van vrouwen in de ADH, het ontbreken van een aanbod aan gender-sensitieve diensten en een beperkte inzet van vrouwelijke ervaringsdeskundigen in ADH (hoewel de waarde hiervan algemeen wordt erkend). 

Wereldwijd zijn een aantal specifieke gender-sensitieve ondersteuningsvormen van vrouwen in de ADH bekend. In dit project brengen we deze in kaart. I.s.m. een learning community van ervaringsdeskundigen en hulpverleners selecteren we enkele ondersrteuningsvormen die we, na een grondige aanpassing aan de context en noden, implementeren in vier ADH-voorzieningen (De Kiem, Sint-Jozef Kliniek, Free Clinic vzw en CGG Eclips). Aan de hand van een procesevaluatie door de betrokken vrouwelijke gebruikers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners worden de geselecteerde ondersteuningsvorm geëvalueerd, en waar nodig geoptimaliseerd.

Om de gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de ADH zo breed mogelijk te implementeren, worden richtlijnen voor hulpverleners opgesteld en wordt samen met de ervaringsdeskundigen een vormingsaanbod uitgewerkt dat in tandem met de onderzoeker kan worden gegeven in verschillende voorzieningen. Ten slotte wordt de duurzaamheid van het project gegarandeerd via de structurele inbedding van een learning community binnen de werking van VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen en tevens koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs). 

GEN-SON is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoƶrdinator

Tina Van Havere

Copromotoren

Jessica De Maeyer

Projectmedewerkers

Julie Schamp

Looptijd

1/11/2017 - 30/04/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Orthopedagogiek
ULB, Centre de recherches criminologiques
vzw Katarsis
De Kiem
Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
ADIC vzw
Kliniek Sint - Jozef Pittem
Free Clinic vzw
Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Uro-gynaecologie - UZ Gent