Foto GEN-SON: Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

GEN-SON.

G

GEN-SON.

GEN-SON: Gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening

De centrale doelstelling van dit project is het voorzien in gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de alcohol- en drughulpverlening (ADH) als opstap naar optimale herstelkansen voor vrouwen met een middelenproblematiek.

Recent onderzoek in België (i.e. GEN-STAR) legt enkele hiaten bloot wat betreft vrouwen in de ADH, namelijk een gebrek aan kennis en vorming over ondersteuningsnoden van vrouwen in de ADH enerzijds en aanbod van gender-sensitieve diensten anderzijds. Ook de beperkte inzet van vrouwelijke ervaringsdeskundigen in ADH blijkt uit deze studie, hoewel de waarde hiervan algemeen wordt erkend. Voorliggend project wil in deze lacunes voorzien. Wereldwijd zijn een aantal specifieke gender-sensitieve ondersteuningsvormen van vrouwen in de ADH. Dit project zal deze in kaart brengen en samen met ervaringsdeskundigen en hulpverleners (i.e. de learning community) één (of meerdere) vorm(en) selecteren. Deze specifieke ondersteuningsvorm(en) zal worden aangepast aan de noden en specifieke context van vier ADH-voorzieningen (De Kiem, Sint-Jozef Kliniek, Free Clinic vzw en CGG Eclips), waarna deze zal worden geïmplementeerd. Aan de hand van een procesevaluatie door de betrokken vrouwelijke gebruikers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners wordt de geselecteerde ondersteuningsvorm geëvalueerd, en waar nodig  geoptimaliseerd. Teneinde deze gender-sensitieve ondersteuning van vrouwen in de ADH zo breed mogelijk te implementeren, worden richtlijnen opgesteld die hulpverleners hierin wegwijs maken. Tevens wordt samen met de ervaringsdeskundigen een vormingsaanbod uitgewerkt dat in tandem met de onderzoeker kan worden gegeven in verschillende voorzieningen. Ten slotte wordt de duurzaamheid van het project gegarandeerd via de structurele inbedding van een learning community binnen de werking van VAD[1]. 

[1] VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen en tevens koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. 

GEN-SON is een onderzoeksproject van de onderzoekscentra EQUALITY ResearchCollective en Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoƶrdinator

Tina Van Havere

Copromotoren

Jessica De Maeyer

Projectmedewerkers

Julie Schamp

Looptijd

1/11/2017 - 30/04/2023

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Orthopedagogiek
ULB, Centre de recherches criminologiques
vzw Katarsis
De Kiem
Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
ADIC vzw
Kliniek Sint - Jozef Pittem
Free Clinic vzw
Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Uro-gynaecologie - UZ Gent