Foto Global Drug Survey

Global Drug Survey

G

Global Drug Survey

Global Drug Survey

Elk jaar in november lanceert de Global Drug Survey zijn drugsonderzoek . De Global Drug Survey is een unieke en anonieme online vragenlijst omtrent het druggebruik (alcohol, illegale drugs, tabak, medicatie) bij +16-jarigen die vertaald wordt in 8 talen. Drugs is een thema waar vaak over gespeculeerd worden, maar met dit baanbrekend project kunnen we preventiewerkers en hulpverlening informeren om op lokale en globale trends te anticiperen en te reageren. 
Doelstelling van het project: Met de vertaling van deze vragenlijst naar het Nederlands en Frans (Duitse vertaling wordt voorzien door Duitsland) willen we alcohol-, tabak-, medicatie- en druggebruikers uit België bereiken om ook naar hun verhaal te luisteren. De resultaten geven ons een correct beeld van het druggebruik in België en plaatst het meteen in een internationaal perspectief. De resultaten wordt gebruikt om een beter inzicht te geven in het druggebruik van de respondenten. Preventiewerkers en hulpverleners kunnen met de resultaten meer op maat werken en anticiperen en reageren op specifieke trends.
De vragen die we stellen behandelen volgende thema’s: frequentie van druggebruik, aankoop van drugs, zelfproductie, maatregelen die druggebruikers nemen om de schade te beperken, beleidsaanbevelingen, waarom gebruikers stoppen met gebruiken, opnames in het ziekenhuis…

Info over de Global Drug Survey.

             
                           
                                         
                                                        

Global Drug Survey is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Research Centre for Sustainable Organisations

                                         
                           
             

Projectcoördinator

Tina Van Havere

Looptijd

18/11/2013 - ongoing - jaarlijks weerkerende survey

Financier

HOGENT