Foto Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Onderzoeksprojecten.

O

Onderzoeksprojecten.

Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Dit project wil onderzoeken hoe de vezelopbrengst en -kwaliteit van hennep kan aangestuurd worden voor gebruik in hoogwaardige textieltoepassingen. De nadruk zal liggen op het optimaliseren van de teelttechniek, oogstmethodiek inclusief verdere verwerking op bestaande vlas verwerkingstechnologie en het rotingsproces, een sleutelproces dat afhankelijk is van diverse microbiële populaties op het veld om pectine en andere componenten af te breken die de vezels binden aan de houtachtige kern.

Het gebrek aan kennis omtrent de invloed van de vele facetten van hennepteelt, roting en verwerking op vezelopbrengst en vezelkwaliteit staat de introductie van hennepteelt voor textielvezel in Vlaanderen in de weg. Daar wil dit project een antwoord op bieden. 

De herintroductie van industriële hennep als multifunctioneel gewas is wereldwijd in opmars en in 2017 werd er voor het eerst meer dan 42.500 ha hennep geteeld in Europa, zowel voor het zaad als voor de vezel. Hierbij worden stengels kriskras door elkaar geoogst en verhakseld, wat de lange bastvezels herleidt tot een kort vezelproduct, bruikbaar o.a. voor de productie van papier en biobased composieten. Directe afzetmogelijkheden voor deze “korte vezel” zijn niet aanwezig in onze regio terwijl er vanuit de economisch sterke, lokale vlasverwerkende industrie wel expliciete vraag is naar de “lange” hennepvezel als aanvullende natuurlijke vezel, analoog aan de vlasvezel. Naast het voordeel van de lokale afzet zijn ook de economische perspectieven bij teelt voor textieltoepassingen veelbelovend door de gunstige, stabiele prijs voor lange vezels, en valorisatiemogelijkheden van de reststromen. 

Voor lange-vezeldoeleinden, moet de teeltechniek, oogstmethode, roting en primaire verwerking van hennep grondig aangepast worden. Optimalisatie van de teelt- en oogsttechniek en het veldrotingsproces in functie van de verwerkbaarheid, kwaliteit en vezelopbrengst van hennep op de vlaszwingellijn, is daarom noodzakelijk om een constante en hoge vezelkwaliteit te garanderen. Dit is een basisvoorwaarde om op relatief korte termijn een rendabele en duurzame, lokale productieketen mogelijk te maken. 
 

Projectcoördinator

Veronique Troch

Copromotoren

Joos Latré (HOGENT), Alexandra De Raeve (HOGENT), Leen De Gelder (UGent), Geert Haesaert (UGent), Veronique De Mey (Inagro)

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

LA-Traject (Landbouwtraject) oproep 19-20

Externe organisaties

UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
INAGRO
Dit project loopt in samenwerking met diverse bedrijven en organisaties uit de akkerbouwsector, primaire verwerkers (vlaszwingelbedrijven), constructeurs van oogst- en verwerkingsmachines, en de textielsector.