Foto Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Hemp4Textiles.

H

Hemp4Textiles.

Hemp4Textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Dit project wil onderzoeken hoe de vezelopbrengst en -kwaliteit van hennep kan aangestuurd worden voor gebruik in hoogwaardige textieltoepassingen. De nadruk ligt op het optimaliseren van de teelttechniek, oogstmethodiek en het rotingsproces.

De herintroductie van industriële hennep als multifunctioneel gewas is wereldwijd aan een opmars bezig. Hierbij worden stengels kriskras door elkaar geoogst en verhakseld, wat de lange bastvezels herleidt tot een kort vezelproduct, bruikbaar o.a. voor de productie van papier en biobased composieten. Directe afzetmogelijkheden voor deze “korte vezel” zijn niet aanwezig in onze regio, terwijl er vanuit de economisch sterke, lokale vlasverwerkende industrie wel expliciete vraag is naar de “lange” hennepvezel als aanvullende natuurlijke vezel, analoog aan de vlasvezel. Naast het voordeel van de lokale afzet zijn ook de economische perspectieven bij teelt voor textieltoepassingen veelbelovend door de gunstige, stabiele prijs voor lange vezels, en valorisatiemogelijkheden van de reststromen.

Dit project wil teelttechniek, oogstmethode, roting en primaire verwerking optimaliseren voor lange-vezeldoeleinden. Optimalisatie van deze productie- en verwerkingsstappen in functie van verwerkbaarheid, kwaliteit en vezelopbrengst van hennep op de vlaszwingellijn is noodzakelijk om een constante en hoge vezelkwaliteit te garanderen. Dit is een basisvoorwaarde om op relatief korte termijn een rendabele en duurzame, lokale productieketen mogelijk te maken.

Dit Landbouw-traject (Vlaio) wordt uitgevoerd onder coördinatie van HOGENT en in samenwerking met UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en INAGRO. Dit project loopt in samenwerking met diverse bedrijven en organisaties uit de akkerbouwsector, primaire verwerkers (vlaszwingelbedrijven), constructeurs van oogst- en verwerkingsmachines, en de textielsector.

Hemp4Textiles is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Projectcoördinator

Veronique Troch

Copromotoren

Joos Latré (HOGENT), Alexandra De Raeve (HOGENT), Leen De Gelder (UGent), Geert Haesaert (UGent), Veronique De Mey (Inagro)

Looptijd

01/01/2021 - 31/12/2024

Financier

VLAIO

Programma financier

Landbouw (LA)-trajecten

Externe organisaties

UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
INAGRO
Dit project loopt in samenwerking met diverse bedrijven en organisaties uit de akkerbouwsector, primaire verwerkers (vlaszwingelbedrijven), constructeurs van oogst- en verwerkingsmachines, en de textielsector.