Foto Hennep uit de kast

Hennep uit de kast.

H

Hennep uit de kast.

Hennep uit de kast

“Hennep uit de kast“ heeft als doel de revival van hennep in West-Europa te ondersteunen door een betere kennisondersteuning van agrariërs die het gewas willen telen, voor ondernemers/ontwerpers die het gewas willen gebruiken in toepassingen of voor studenten die dat in de toekomst willen doen. Handzame kennis zal zich vertalen in: een handboek (met bijlages en verwijzingen naar bestaande kennis), rekenmodellen (om de calculatie van ondernemers te ondersteunen), Massive Open Online Course op het niveau bachelor waarbij ook een Engelstalige versie wordt gemaakt.

Dit project ontvangt financiële steun vanuit de kennis- en innovatieagenda landbouw, water, voedsel (Nederland).  Binnen de KIA werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel (en een groene leefomgeving) voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld.

 

Hennep uit de kast is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum FTI Lab+

Projectcoördinator

Alexandra De Raeve

Projectcoördinator (extern)

Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Food & Biobased Research (WR), Nederland

Looptijd

01/03/2022 - 31/12/2022

Financier

Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Programma financier

Kennis op Maat, KoM-21007

Externe organisaties

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord
Ekoboerderij de Lingehof
Hempflax B.V
Pantanova B.V.
JKD International
Polisema B.V
Stichting HAS Opleidingen
Stichting Saxion
EIHA
Giesen Crop Research B.V.