Foto Home

Vorming penitentiaire instellingen.

V

Vorming penitentiaire instellingen.

Hervorming van penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg: ontwikkelen van een vormingsprogramma

Het belang van goede (geestelijke) gezondheidszorg in gevangenissen kan niet genoeg benadrukt worden. Gedetineerden hebben vaak een complexe gezondheidsgeschiedenis en hebben mogelijk beperkte toegang tot medische zorg. Het is daarom van cruciaal belang dat het personeel in gevangenissen goed opgeleid is om de gezondheidsbehoeften van gedetineerden te begrijpen en te kunnen aanpakken. Een team van SUPRB werkt aan de ontwikkeling van een nieuw en veelzijdig blended learning vormingspakket speciaal ontworpen voor het personeel van onze gevangenissen. Dit zal een reeks belangrijke onderwerpen bevatten waaronder (motiverende) gespreksvoering drugpreventie harm reduction drugbeleid suïcidepreventie bestrijden van stigmatisering en nog veel meer. Het aanbod zal ter beschikking worden gesteld aan het personeel van vijf Franstalige en vijf Nederlandstalige Belgische gevangenissen in de vorm van online (e-learning) modules real-life trainingssessies en hands on tools.


Penitentiary (mental) health reform: developing a training programme

The importance of good (mental) health care in prisons cannot be overemphasised. Prisoners often have complex health histories and may have limited access to medical care. It is therefore crucial that prison staff are properly trained to understand and address the health needs of detainees. A team at SUPRB is developing a new and multi-faceted blended learning training package specifically designed for staff in our prisons. This will include a range of key topics including (motivational) interviewing drug prevention harm reduction drug policy suicide prevention combating stigma and much more. The offer will be made available to staff at five French-speaking and five Dutch-speaking Belgian prisons in the form of online (e-learning) modules real-life training sessions and hands-on tools. This is a research project of the Substance use and Psychosocial Risk Behaviours research centre.

Hervorming van penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg: ontwikkelen van een vormingsprogramma is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator HOGENT

Nicky Dirkx

Looptijd

01/06/2023 - 31/12/2024

Financier

Privé-financiering van binnenlandse oorsprong

Partners

Université Libre de Bruxelles