Foto Hervorming van penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg': ontwikkelen van een vormingsprogramma

Penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg': ontwikkelen van een vormingsprogramma.

G

Penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg': ontwikkelen van een vormingsprogramma.

Hervorming van penitentiaire (geestelijke) gezondheidszorg': ontwikkelen van een vormingsprogramma

Het belang van goede (geestelijke) gezondheidszorg in gevangenissen kan niet genoeg benadrukt worden. Gedetineerden hebben vaak een complexe gezondheidsgeschiedenis en hebben mogelijk beperkte toegang tot medische zorg. Het is daarom van cruciaal belang dat het personeel in gevangenissen goed opgeleid is om de gezondheidsbehoeften van gedetineerden te begrijpen en te kunnen aanpakken.

Een team van SUPRB werkt aan de ontwikkeling van een nieuw en veelzijdig blended learning vormingspakket, speciaal ontworpen voor het personeel van onze gevangenissen.

Dit zal een reeks belangrijke onderwerpen bevatten, waaronder (motiverende) gespreksvoering, drugpreventie, harm reduction, drugbeleid, suïcidepreventie, bestrijden van stigmatisering, en nog veel meer. Het aanbod zal ter beschikking worden gesteld aan het personeel van vijf Franstalige en vijf Nederlandstalige Belgische gevangenissen in de vorm van online (e-learning) modules, real-life trainingssessies en hands on tools.

Dit is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum Substance use and Psychosocial Risk Behaviours.

Projectcoördinator

Nicky Dirckx

Looptijd

01/06/2023 - 31/12/2024

Financier

RIZIV

Programma financier

Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging